facebook pixel

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zobacz również: Przeczytaj także: Co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia? Więcej informacji: Bartosz Ochocki +48 696 403 891 ochocki@atmoterm.pl

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Kwalifikacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie analizy danych o inwestycji w celu stwierdzenia czy konieczne jest dla niej uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach …