facebook piksel profilu firmy atmoterm

Środowiskowe raporty managerskie

Aplikacja Środowiskowe raporty managerskie pomaga podnieść skuteczność działania przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska, wspierając proces podejmowania decyzji poprzez dostarczenie raportów …

Klimat w raportach niefinansowych

W Polsce od roku 2017 część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten …