facebook pixel

Analiza porealizacyjna

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu analizy porealizacyjnej w zakresie wskazanym w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji inwestycyjnej, np. …

Analiza konkluzji BAT

Celem analizy konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) jest weryfikacja technologii oraz poziomu emisji pod kątem wytycznych przedstawionych w opublikowanych …