Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zobacz również: Przeczytaj także: Co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia? Więcej informacji: Monika Patoła +48 728 970 794 patola@atmoterm.pl

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Kwalifikacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie analizy danych o inwestycji w celu stwierdzenia czy konieczne jest dla niej uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach …

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl