facebook pixel

Klimat w raportach niefinansowych

W Polsce od roku 2017 część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten …

Analiza porealizacyjna

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu analizy porealizacyjnej w zakresie wskazanym w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji inwestycyjnej, np. …

Analiza konkluzji BAT

Celem analizy konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) jest weryfikacja technologii oraz poziomu emisji pod kątem wytycznych przedstawionych w opublikowanych …