facebook pixel

Remediacja w procesie inwestycyjnym

Remediacja w procesie inwestycyjnym pojawiła się na dobre w momencie wejścia życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 …

Projekt planu remediacji

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu projektu planu remediacji i uzyskaniu decyzji zatwierdzającej ten plan przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ). …

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska (m.in. ochrona powietrza, gospodarka odpadami), mającej …