facebook pixel

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Wykonujemy wersję podstawową oraz rozszerzoną karty informacyjnej …

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Kwalifikacja przedsięwzięcia to usługa konsultingowa, obejmująca wykonanie analizy danych o inwestycji, w celu stwierdzenia, czy konieczne jest dla niej uzyskanie …

Bank Zanieczyszczeń Środowiska

Bank Zanieczyszczeń Środowiska to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń oraz emisji w zakładach. …

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa od decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Do uzyskania pozwolenia …

Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy to usługa konsultingowa, polegająca na kompleksowej realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, zgodnie z listą potrzeb określonych …

Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

Wpływ działalności człowieka na środowisko, wymusił stworzenie instrumentów finansowych, które motywowałyby przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i ograniczenia emisyjności. …