facebook pixel

Wnioski unijne dla administracji

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki i ochrony środowiska oraz zrównoważonego …

Badania CATI, PAPI, CAWI

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu …

Ekspertyza dedykowana dla administracji

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową, przeznaczoną m.in. dla administracji, polegającą na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi …

EKOwiedza dla administracji

EKOwiedza to portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie. Od wielu lat jest przydatnym w …

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. …

OpiKon

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami oraz wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych i …

Baza Pozwoleń

Baza Pozwoleń to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także …

eKontrole

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania i prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności …