facebook pixel

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również …

wwwF7

wwwF7 to aplikacja internetowa wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – …

EkoPłatnik

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje …

SOZAT

SOZAT to system do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku oraz jego ochronie, naliczania opłat środowiskowych i redystrybucji pozyskanych środków …