facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kiedy należy wykonać audyt energetyczny budynku?

budynki wykonujące ocenę zapotrzebowania na energię

Audyt energetyczny budynku jest ekspertyzą, którą powinien wykonać każdy inwestor przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych. Określa ona zakres, parametry techniczne, a także parametry ekonomiczne przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem optymalnego wariantu. Wykonanie takiej ekspertyzy wskaże także, które z zastosowanych rozwiązań modernizacyjnych jest najbardziej efektywne energetycznie. W dzisiejszych czasach, kiedy kładziony jest nacisk zarówno na oszczędność kosztów, jak i oszczędność energii, często wykonanie audytu energetycznego budynku zlecają zarówno duzi przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe jak i prywatni właściciele domków jednorodzinnych.

Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów termoizolacyjnych, technologii wykonywania izolacji ścian i dachów, jak i stolarki okiennej i drzwiowej o różnych parametrach przenikalności cieplnej. Ważne jest więc, aby planując termomodernizację budynku inwestor uzyskał informacje nt.: zastosowanie jakich materiałów i technologii w przypadku danego budynku będzie najbardziej optymalne przy uwzględnieniu kosztów inwestycji i możliwych do osiągnięcia oszczędności energii. Taka wiedza zawarta jest właśnie w wynikach przeprowadzanego przez ekspertów audytu energetycznego budynku.

Termomodernizacja jest kosztowną inwestycją, w związku z tym konieczne jest wykonanie analizy, która pozwoli bezstronnie ocenić zasadność i racjonalność przeprowadzenia inwestycji, a także wskaże najbardziej pożądany wariant termomodernizacji z punktu widzenia kosztów i ograniczenia zużycia energii. Niejednokrotnie audyt stanowi również założenia do projektu budowlanego.

Czym jest premia termomodernizacyjna?

W świetle obowiązujących przepisów prawnych – audyt energetyczny budynku wymagany jest w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną, która stanowi pomoc państwa dla inwestorów, którzy finansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne z kredytu. Premia modernizacyjna stanowi spłatę części kredytu w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu. Ponadto jest to obecnie dokument niezbędny do uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach w ramach wspierania działań z zakresu efektywności energetycznej, jak również głębokiej termomodernizacji. W tym przypadku wymagane jest przeprowadzenie audytu ex ante (przed rozpoczęciem inwestycji) oraz audytu energetycznego ex post – potwierdzającego szacowane w pierwszym z audytów oszczędności energii.

Podsumowując – w każdym przypadku gdy chcemy uzyskać środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia podnoszącego efektywność energetyczną budynku musimy przeprowadzić audyt energetyczny budynku.

Autor: Małgorzata Piwowarska

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł