facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kogo dotyczy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

przedsiębiorstwo w trakcie audytu energetycznego

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na dużych przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa i w terminie 30 dni przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zawiadomienia o jego przeprowadzeniu. Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa musi również spełnić każdy przedsiębiorca, który stanie się dużym, tj. spełni konkretne warunki:

  • roczne obroty wynoszące powyżej 50 mln EUR lub przychody wynoszące powyżej 43 mln EUR;
  • zatrudnienie minimum 250 osób w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Wyjątkiem są przedsiębiorcy posiadający specjalny, certyfikowany system zarządzania energią czy unijny system ekozarządzania i audytu, które zapewniają zwolnienie z tego obowiązku, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz w terminie 30 dni powiadomiono o tym Prezesa URE.

W październiku 2020 r. minęły 4 lata od wejścia w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy wykonali pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa w wymaganym terminie, do 1 października 2017 r., są zobowiązani do przeprowadzenia kolejnego audytu, sporządzenia raportu i przekazania zawiadomienia o przeprowadzonym audycie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek audytu energetycznego dotyczy także nowych przedsiębiorców

Należy mieć również na uwadze, iż przedsiębiorcy, którzy dopiero stają się dużymi, także mają obowiązek wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, jeżeli przedsiębiorca nie wykona audytu energetycznego przedsiębiorstwa, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w ustawie, tj. do 5% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym.

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dotyczy:

  • dużych przedsiębiorców, którzy wykonali audyt i obecnie są zobowiązani do wykonania kolejnego (minęły 4 lata);
  • przedsiębiorców, których w ubiegłych latach obowiązek ten nie dotyczył, jednakże zgodnie z definicją stali się oni dużymi przedsiębiorcami.

Nie warto odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę, gdyż rzetelne sporządzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wymaga czasu. Jeśli audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma być wykonany dobrze, to warto wybrać firmę zewnętrzną mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przeznaczenie na audyt energetyczny przedsiębiorstwa odpowiedniego czasu oraz środków pozwoli na otrzymanie wartościowego raportu, dzięki któremu właściciele przedsiębiorstw zdobędą wiedzę na temat efektywności energetycznej swojej firmy i będą mogli wdrożyć niezbędne ulepszenia. Ponadto oszczędność energii zawsze przekłada się na oszczędność finansową, a więc inwestycja w dobrej jakości audyt energetyczny przedsiębiorstwa szybko może się zwrócić.

Autor: Agnieszka Ościk

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł