facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kogo dotyczy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

przedsiębiorstwo w trakcie audytu energetycznego

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na dużego przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania co cztery lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa i w terminie 30 dni przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zawiadomienia o jego przeprowadzeniu.

Należy również wskazać, że taki obowiązek musi też spełnić każdy przedsiębiorca, który stanie się “dużym”, tj. spełni konkretne warunki: jego roczne obroty wyniosły powyżej 50 mln euro lub przychody powyżej 43 mln EUR oraz zatrudniał co najmniej 250 osób w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Wyjątkiem są przedsiębiorcy posiadający specjalny, certyfikowany system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego w ramach EMAS, które zapewniają zwolnienie z tego obowiązku, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa i w terminie 30 dni powiadomiono o tym Prezesa URE.

W październiku 2020 r. minęły cztery lata od wejścia w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy wykonali pierwszy audyt energetyczny w wymaganym terminie do 1 października 2017 r., są zobowiązani do przeprowadzenia kolejnego audytu, sporządzenia raportu oraz przekazania zawiadomienia o przeprowadzonym audycie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek audytu energetycznego dotyczy również nowych przedsiębiorców

Należy mieć również na uwadze, iż przedsiębiorcy, którzy dopiero stają się “dużymi”, również mają obowiązek wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, jeżeli przedsiębiorca audytu energetycznego nie wykona, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w ustawie, tj. do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym przez przedsiębiorcę.

Podsumowując, obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dotyczy dwóch grup dużych przedsiębiorców:

  • takich, którzy wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa i obecnie są zobowiązani do wykonania kolejnego (minęły 4 lata);
  • takich, których w ubiegłych latach obowiązek ten nie dotyczył, jednakże zgodnie z definicją stali się oni dużymi przedsiębiorcami.

Nie warto odkładać obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa na ostatnią chwilę, gdyż rzetelne wykonanie wymaga czasu. Warto również pamiętać, że jeśli audyt energetyczny przedsiębiorstwa będzie szybki, to nie będzie dobry. Natomiast jeśli ma być dobry, to także nie będzie tani i warto wybrać firmę zewnętrzną mającą wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw. Przeznaczenie na audyt energetyczny przedsiębiorstwa odpowiedniego czasu oraz środków pozwoli na otrzymanie wartościowego raportu, dzięki któremu właściciele przedsiębiorstw zdobędą wiedzę na temat efektywności energetycznej swojej firmy i będą mogli wdrożyć niezbędne ulepszenia. Ponadto oszczędność energii zawsze przekłada się na oszczędność finansową, a więc inwestycja w dobrej jakości audyt energetyczny przedsiębiorstwa szybko może się zwrócić.

Autor: Agnieszka Ościk

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł