facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kolejne narzędzia mogące wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce

miejsce do ładowania samochodów elektrycznych

12 lipca 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 188, str. 116) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (dyrektywa CVD). Nowelizacja przepisów dyrektywy jest konsekwencją jej oceny ex post, której wyniki wskazują, że dotychczasowa dyrektywa 2009/33/WE nie pobudziła rozwoju rynku ekologicznie czystych pojazdów na obszarze Unii Europejskiej.

Główne zmiany wprowadzone w nowelizacji dyrektywy CVD

  • Ustanowienie dla każdego z państw członkowskich minimalnych poziomów docelowych w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy lekkie oraz ciężkie (w tym ciężarowe i autobusy) dla 2 okresów:
    • 01.08.2021 r. – 31.12.2025 r.;
    • 01.01.2026 r. – 31.12.2030 r.

Minimalne poziomy docelowe [%] w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy dla Polski wynoszą:

Okres Samochody lekkie (kategoria pojazdu M1, M2, N1) Samochody ciężarowe (kategoria pojazdu N2 i N3)

Autobusy (kategoria pojazdu M3)

02.08.2021 r. – 31.12.2025 r. 22% 7% 32%
01.01.2026 r. – 31.12.2030 r. 22% 9% 46%
  • Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy (poza zakupem) na takie praktyki, jak wynajem, dzierżawa lub leasing pojazdów, a także zamówienia na określone usługi w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego i nieregularnego transportu osób, wywozu odpadów, transportu i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek.
  • Wprowadzenie definicji “ekologicznie czystych pojazdów” zarówno lekkich (kryterium stanowi emisja CO2/km oraz zanieczyszczeń powietrza w rzeczywistych warunkach), jak i ciężkich (kryterium stanowi rodzaj napędu na paliwa alternatywne oraz energię elektryczną).
  • Usunięcie dotychczasowej, opcjonalnej metody monetyzacji, tj. określania na użytek zamówień publicznych kosztów zużycia energii i emisji w trakcie cyklu użytkowania pojazdu.

Kogo dotyczy dyrektywa CVD?

Dyrektywa CVD dotyczy:

  • instytucji i podmiotów stosujących zamówienia publiczne na dostawy pojazdów (w tym wynajem, dzierżawa lub leasing) oraz usługi publicznego transportu zbiorowego, a także usługi specjalistycznego i nieregularnego transportu osób, wywozu odpadów, transportu i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek;
  • podmiotów realizujących zamówienia ww. usług.

Nowelizacja dyrektywy CVD wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. W terminie do 2 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów prawnych, niezbędnych do transpozycji zmian tej dyrektywy.

Atmoterm SA, we współpracy z LPW Sp. z o.o., opracowuje aktualnie, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, raport zawierający m.in. propozycje rozwiązań implementujących dyrektywę CVD.

Autor: Iwona Rackiewicz

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł