facebook pixel
Ciekawe artykuły

Kolejne narzędzia mogące wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce

Pojazdy niskoemisyjne napędzane energią elektryczną

12 lipca 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 188, str. 116) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, tzw. dyrektywa CVD (Clean Vehicles Directive). Nowelizacja przepisów dyrektywy jest konsekwencją jej oceny ex post, której wyniki wskazują, że dotychczasowa dyrektywa 2009/33/WE nie pobudziła rozwoju rynku ekologicznie czystych pojazdów na obszarze UE.

Główne zmiany wprowadzone w nowelizacji dyrektywy CVD

  • Ustanowienie dla każdego z państw członkowskich minimalnych poziomów docelowych w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy lekkie oraz ciężkie (w tym ciężarowe i autobusy) dla dwóch okresów:
    • 08.2021 – 31.12.2025 r.;
    • 01.2026 – 31.12.2030 r.

Minimalne poziomy docelowe [%] w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy dla Polski wynoszą:

OkresSamochody lekkie (kategoria pojazdu M1, M2, N1)Samochody ciężarowe (kategoria pojazdu N2 i N3)

Autobusy (kategoria pojazdu M3)

2.08.2021 – 31.12.2025 r.22%7%32%
1.01.2026 – 31.12.2030 r.22%9%46%
  • Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy (poza zakupem) na takie praktyki jak: wynajem, dzierżawa lub leasing pojazdów, a także zamówienia na określone usługi w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego transportu osób, nieregularnego transportu osób, wywozu odpadów, transportu przesyłek pocztowych i paczek, doręczania przesyłek pocztowych i paczek;
  • Wprowadzenie definicji “ekologicznie czystych pojazdów” zarówno lekkich (kryterium stanowi emisja CO2/km i zanieczyszczeń powietrza w rzeczywistych warunkach) jak i ciężkich (kryterium stanowi rodzaj napędu na paliwa alternatywne i energię elektryczną);
  • Usunięcie dotychczasowej, opcjonalnej metody monetyzacji, tj. określania na użytek zamówień publicznych kosztów zużycia energii i emisji w trakcie cyklu użytkowania pojazdu.

Kogo dotyczy dyrektywa CVD

  • instytucje i podmioty stosujące zamówienia publiczne na dostawy pojazdów (w tym wynajem, dzierżawa lub leasing) oraz usługi Publicznego Transportu Zbiorowego, a także usługi specjalistycznego transportu osób, nieregularnego transportu osób, wywozu odpadów, transportu przesyłek pocztowych i paczek, doręczania przesyłek pocztowych i paczek;
  • podmioty realizujące zamówienia ww. usług.

Nowelizacja dyrektywy CVD wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. W terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów prawnych, niezbędnych do transpozycji zmian tej dyrektywy.

Atmoterm SA, we współpracy z LPW Sp. z o.o., opracowuje aktualnie, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, raport zawierający m.in. propozycje rozwiązań implementujących dyrektywę CVD.

Autor: Iwona Rackiewicz

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł