facebook pixel
Istotne wydarzenia

Międzynarodowe spotkanie ws. czujników jakości powietrza w Utrecht

czujnik monitorujący jakość powietrza atmosferycznego

Przedstawiciele Atmoterm SA uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu nt. czujników jakości powietrza, które odbyło się w lutym 2017 r. w Utrecht w Holandii. Spotkanie miało charakter nieformalny i miało na celu zgłębienie wiedzy o europejskich trendach dotyczących czujników jakości powietrza. Czujniki jakości powietrza prawdopodobnie będą miały ogromny wpływ na strategie monitorowania. W spotkaniu brało udział 60 przedstawicieli nauki i świata biznesu z 15 krajów europejskich.

Wyniki testów czujników jakości powietrza

Marek Rosicki przedstawił na spotkaniu wyniki pierwszych testów czujników jakości powietrza w polskich miastach. Sieć czujników jakości powietrza została zastosowana w dwóch miastach, w październiku i styczniu. Stężenia wahały się pomiędzy tymi okresami. Podczas obu kampanii wydajność czujników jakości powietrza była całkiem dobra, choć czasami przeszacowywały lub zaniżały wartości szczytowe.

Polska cierpi z powodu wysokich poziomów stężenia pyłu PM10 i PM2,5, istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe dane o jakości powietrza w miastach. Atmoterm SA widzi potrzebę rozszerzenia sieci czujników jakości powietrza w Polsce.

Inteligentna sieć czujników jakości powietrza

W celu skutecznej walki z zanieczyszczeniem powietrza konieczna jest diagnoza jakości powietrza. Podstawą do oceny stanu jakości powietrza na danym terenie jest modelowanie dyspersyjne oraz wyniki pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska uzupełnione o odpowiednio skalibrowane wskazania sieci czujników jakości powietrza. Efekt modelowania można zaprezentować w postaci graficznej na mapie. Taki sposób prezentacji wyników pozwala wyświetlać wielkość stężenia zanieczyszczeń powietrza w dowolnym miejscu.

Następny artykuł