Ciekawe artykuły

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO

Wniosek o wpis do Rejestru-BDO

24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO.

Brak złożenia wniosku w terminie

Za brak złożenia wniosku przedsiębiorcom grożą zarówno sankcje administracyjne jak i finansowe. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w terminie, to bez uzyskania wpisu do rejestru w ramach BDO nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2. Sankcje finansowe określone zostały w art. 179 i art. 194 UO2.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO (poza podmiotami wpisanymi do Rejestru z urzędu) dotyczy m.in.:

  • wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producentów oraz wprowadzających na terytorium kraju:
    • produkty w opakowaniach,
    • opony,
    • oleje i preparaty smarowe;
  • podmioty wytwarzające odpady, niezobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów ale zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Ministra Środowiska wydanie rozporządzenia planowano na II kwartał 2018 r. Niestety do chwili obecnej (3 lipca 2018 r.) rozporządzenie nie zostało wydane.

Część urzędów marszałkowskich na swoich stronach internetowych zamieściło komunikat, iż wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru dopiero po ukazaniu się zmiany ww. rozporządzenia.

Kolejna część urzędów marszałkowskich przyjmuje od tych podmiotów jedynie wypełniony Dział I wniosku z danymi podmiotu. Konsekwencją będzie konieczność złożenia wniosku aktualizacyjnego.

Istnieją również urzędy marszałkowskie, które przyjmują wnioski z pismami przewodnimi zawierającymi wykaz miejsc wytwarzania odpadów oraz kody i nazwy rodzajów wytwarzanych odpadów.

Wniosek należy złożyć do właściwego marszałka województwa. Formularz wniosku (35 stron wniosku) jest do pobrania na stronie internetowej rejestru: www.bdo.mos.gov.pl.

Atmoterm SA pomaga wypełnić wnioski o wpis do Rejestru-BDO.

Autor: Justyna Budzik

Więcej informacji:

Justyna Plewa
+48 882 037 370
plewa@atmoterm.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl