facebook piksel profilu firmy atmoterm

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO

wniosek o wpis do rejestru bazy danych odpadowych

24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Brak złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO w terminie

Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych przedsiębiorcom grożą zarówno sankcje administracyjne, jak i finansowe. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w terminie, to bez uzyskania wpisu do rejestru w ramach BDO nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Sankcje finansowe określone zostały w art. 179 i art. 194 ustawy o odpadach.

Kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO?

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach (poza podmiotami wpisanymi do rejestru BDO z urzędu) dotyczy m.in.:

  • wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producentów oraz wprowadzających na terytorium kraju:
    • produkty w opakowaniach,
    • opony,
    • oleje i preparaty smarowe;
  • podmioty wytwarzające odpady, niezobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego oraz formularza o wykreśleniu z rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Ministra Środowiska wydanie rozporządzenia planowano na II kwartał 2018 r.

Część urzędów marszałkowskich na swoich stronach internetowych zamieściło komunikat, iż wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO dopiero po ukazaniu się zmiany ww. rozporządzenia. Kolejna część urzędów marszałkowskich przyjmuje od tych podmiotów jedynie wypełniony dział I wniosku o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych z danymi podmiotu. Konsekwencją będzie konieczność złożenia wniosku aktualizacyjnego. Istnieją również urzędy marszałkowskie, które przyjmują wnioski o wpis do rejestru BDO z pismami przewodnimi, zawierającymi wykaz miejsc wytwarzania odpadów oraz kody i nazwy rodzajów wytwarzanych odpadów.

Wniosek o wpis do rejestru Bazy danych o odpadach należy złożyć do właściwego marszałka województwa. Formularz wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami można pobrać na stronie internetowej rejestru BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Autor: Justyna Budzik

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł