facebook pixel
Ciekawe artykuły

Obserwuj i zarządzaj planem gospodarki niskoemisyjnej

Atmoterm SA: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPGN

Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych elementów programów Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Krajowej Polityki Miejskiej. Mając to na uwadze, działania samorządów w dużej mierze koncentrują się na realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania OZE.

Zarządzanie danymi z PGN wyzwaniem dla gmin

Dużym wyzwaniem dla gmin jest zatem zarządzanie danymi i informacjami oraz monitoring realizacji zadań zawartych w planach gospodarki nisoemisyjnej. Narzędziem, które wspomaga monitorowanie zużycia mediów oraz osiągnięte efekty w wyniku realizacji PGN jest Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN). Aplikacja ta wspiera ocenę sytuacji w gminie w zakresie redukcji zużycia energii oraz redukcji CO2 i substancji zanieczyszczających.

OPGN jest systemem wielodostępowym – pozwala na pracę wielu osób w tym samym czasie, jednocześnie zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo.

Atmoterm SA: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPGN - menu

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej posiada strukturę modułową, która pozwala użytkownikowi m.in. na uzyskanie wyników obliczeń bilansu energetycznego gminy oraz informacji o osiągniętych efektach realizacji zadań. Aplikacja umożliwia również wprowadzanie danych technicznych o budynkach oraz o zużyciach paliw lub produkcji energii. W aplikacji możliwe jest monitorowanie postępów realizacji PGN oraz aktualizacja danych o planowanych zadaniach. Zaletą systemu jest możliwość raportowania danych wg kryteriów wybranych przez użytkownika oraz prezentacja wyników na interaktywnej mapie, np. rozmieszczenia źródeł emisji z poszczególnych paliw dla wprowadzonych do systemu budynków.

Atmoterm SA: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPGN - dane obiektu

OPGN wspomaga jednostki samorządowe w przygotowaniu aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, co okazuje się sporym wyzwaniem ze względu na konieczność zgromadzenia informacji od wszystkich interesariuszy oraz zmienność planów inwestycyjnych i danych o bilansie energetycznym zawartym w PGN.

Autorzy: Agnieszka Ościk, Janusz Pietrusiak

 

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł