Ciekawe artykuły

Obserwuj i zarządzaj Planem Gospodarki Niskoemisyjnej

Atmoterm SA: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPGN

Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych elementów programów Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Krajowej Polityki Miejskiej. Mając to na uwadze, działania samorządów w dużej mierze koncentrują się na realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania OZE.

Zarządzanie danymi wyzwaniem dla gmin

Dużym wyzwaniem dla gmin jest zatem zarządzanie danymi i informacjami oraz monitoring realizacji zadań zawartych w PGN. Narzędziem, które wspomaga monitorowanie zużycia mediów oraz osiągnięte efekty w wyniku realizacji PGN jest Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN). Aplikacja ta wspiera ocenę sytuacji w gminie w zakresie redukcji zużycia energii oraz redukcji CO2 i substancji zanieczyszczających.

OPGN jest systemem wielodostępowym – pozwala na pracę wielu osób w tym samym czasie, jednocześnie zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo.

Atmoterm SA: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPGN - menu

OPGN posiada strukturę modułową, która pozwala użytkownikowi m.in. na uzyskanie wyników obliczeń bilansu energetycznego gminy oraz informacji o osiągniętych efektach realizacji zadań. Aplikacja umożliwia również wprowadzanie danych technicznych o budynkach oraz o zużyciach paliw lub produkcji energii. W aplikacji możliwe jest monitorowanie postępów realizacji PGN oraz aktualizacja danych o planowanych zadaniach. Zaletą systemu jest możliwość raportowania danych wg kryteriów wybranych przez użytkownika oraz prezentacja wyników na interaktywnej mapie, np. rozmieszczenia źródeł emisji z poszczególnych paliw dla wprowadzonych do systemu budynków.

Atmoterm SA: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej OPGN - dane obiektu

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN) wspomaga jednostki samorządowe w przygotowaniu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, co okazuje się sporym wyzwaniem ze względu na konieczność zgromadzenia informacji od wszystkich interesariuszy oraz zmienność planów inwestycyjnych i danych o bilansie energetycznym zawartym w PGN.

Autorzy: Agnieszka Ościk, Janusz Pietrusiak

Zobacz również:

Przeczytaj także: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – co i jak?

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl