facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jednostka samorządu terytorialnego (JST), mająca powyżej 50 tysięcy mieszkańców zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów wynoszący:

  • 5% – od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  • 10% – od dnia 1 stycznia 2023 r.;
  • 20% – od dnia 1 stycznia 2025 r.;
  • 30% – od dnia 1 stycznia 2028 r.

Zakres usług wykonania analizy kosztów i korzyści przez Atmoterm

  • analiza finansowo-ekonomiczna;
  • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska i dla zdrowia ludzi;
  • analiza społeczno-ekonomiczna uwzględniająca wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

 

Przeprowadzamy także procedurę udziału społeczeństwa w konsultacjach. Przygotowujemy szczegółową analizę obszarów występujących przekroczeń stężeń pochodzących z komunikacji na terenie danej gminy, określamy liczbę mieszkańców narażonych na przekroczenia i wspólnie z gminą identyfikujemy scenariusze: bazowy i inwestycyjny, dla których przeprowadzamy szczegółowe analizy ekonomiczno-finansowe. Integralnym elementem oceny poszczególnych scenariuszy są przede wszystkim ich efekt środowiskowy i koszty.

Jeżeli wyniki analizy kosztów i korzyści wskazują na brak zalet wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych JST może nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych.

 

Wysłuchaj również:

 

Przeczytaj także: Elektromobilność – nowe obowiązki dla jednostek samorządowych.

 

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl