facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Zalety aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej przez Atmoterm

  • kontrolna inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, dla roku pośredniego, w celu oceny zmian na terenie gminy w stosunku do roku bazowego planu gospodarki niskoemisyjnej;
  • kontrola realizacji postawionych w PGN celów wspierających założenia pakietu klimatycznego;
  • aktualizacja w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, efektów ekologicznych i energetycznych;
  • aktualizacja opisów powiązanych dokumentów strategicznych oraz źródeł finansowania działań i ich korelacji z opracowaniem;
  • raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej zawierający ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

Zobacz również: