facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na opracowanie:

 • planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych.

Pierwszy termin składania wniosków zakończył się 28.02.2021 r. Otrzymali Państwo dofinansowanie w pierwszym naborze do projektu? Oferujemy realizację zadań objętych dofinansowaniem!

Drugi termin składania wniosków: 01.08.2021 – 31.08.2021 r.

Szczegóły: https://www.wfosigw.katowice.pl/zs/2388-zs-2-2.html

Nasz doświadczony zespół opracował ponad:

 • 120 planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • 25 aktualizacji PGN;
 • 10 raportów z realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej.

Wspieramy swoich Klientów na każdym etapie realizacji PGN. Ponadto jako wykonawca programów ochrony powietrza gwarantujemy spójność planów gospodarki niskoemisyjnej z regionalną polityką.

Zalety aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej przez Atmoterm

 • kontrolna inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, dla roku pośredniego, w celu oceny zmian na terenie gminy w stosunku do roku bazowego planu gospodarki niskoemisyjnej;
 • kontrola realizacji postawionych w PGN celów wspierających założenia pakietu klimatycznego;
 • aktualizacja w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, efektów ekologicznych i energetycznych;
 • aktualizacja opisów powiązanych dokumentów strategicznych oraz źródeł finansowania działań i ich korelacji z opracowaniem;
 • raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej zawierający ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
 • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl