facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Zalety aktualizacji PGN przez Atmoterm

  • kontrolna inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, dla roku pośredniego, w celu oceny zmian na terenie gminy w stosunku do roku bazowego planu gospodarki niskoemisyjnej;
  • kontrola realizacji postawionych w PGN celów wspierających założenia pakietu klimatycznego;
  • aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, efektów ekologicznych i energetycznych;
  • aktualizacja opisów powiązanych dokumentów strategicznych i źródeł finansowania działań oraz ich korelacji z planem gospodarki niskoemisyjnej;
  • raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej zawierający ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl