facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analiza ubóstwa energetycznego dla gmin to usługa konsultingowa, której celem jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Zalety wykonania analizy ubóstwa energetycznego przez Atmoterm

  • wykonanie analizy ubóstwa energetycznego pozwala zdobyć kluczowe i precyzyjne dane niezbędne do efektywnej walki z ubóstwem energetycznym, a tym samym do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz środowiska;
  • wynikiem przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego jest uzyskanie danych niezbędnych do złożenia wniosku do programu Stop Smog.

 

Oferowana przez Atmoterm SA usługa jest zgodna z “Metodyką analizy ubóstwa energetycznego przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego” pozwalającą na spełnienie obowiązku wynikającego z obowiązującego programu ochrony powietrza województwa małopolskiego. Zgodnie z jego zapisami, wszystkie małopolskie gminy mają obowiązek przeprowadzenia analizy problemu ubóstwa energetycznego i przesłania jej do urzędu marszałkowskiego do 30 czerwca 2022 r.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Ubóstwo energetyczne w Polsce a jakość powietrza.

 

Więcej informacji:

Magdalena Jaśkiewicz
+48 784 439 633
mjaskiewicz@atmoterm.pl