facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację oraz weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny monitoring, a także identyfikowanie nieprawidłowości w celu podjęcia działań prewencyjnych i naprawczych. Analizy i Alerty dedykowane są dla każdej jednostki zarządzającej elementami systemu gospodarki odpadowej poprzez gromadzenie oraz przetwarzanie danych.

Zalety aplikacji Analizy i Alerty

 • kontrola nad systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą analizę danych;
 • bieżące identyfikowanie nieprawidłowości umożliwiające podejmowanie szybkich decyzji oraz działań prewencyjnych i naprawczych;
 • sprawne zarządzanie i działanie w kierunku zrównoważenia gospodarki ze środowiskiem, w którym odpady to przede wszystkim surowce do wykorzystania w ramach cyrkulacyjnej gospodarki;
 • możliwość szybkiej odpowiedzi na zadawane pytania i prośby, np. wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;
 • generowanie klarownych, czytelnych zestawień umożliwiających weryfikację krzyżową danych;
 • alerty dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadowej na każdym szczeblu zarządzania;
 • wsparcie w analizie danych, co do których jest podejrzenie o brak rzetelności;
 • wsparcie w weryfikacji danych gmin, którym zostały nałożone kary;
 • wygenerowanie zestawień niespójności w poszczególnych gminach, z podziałem na poszczególne strumienie odpadów;
 • wyłonienie gmin, które stoją przed koniecznością dostosowania do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
 • wyłonienie potencjalnych nieprawidłowości zarówno w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak i w sposobie wytwarzania, zbierania oraz przetwarzania odpadów w instalacjach;
 • przewaga konkurencyjna i świadomość zarządcza.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl