facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny monitoring i identyfikowanie nieprawidłowości w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz naprawczych. System dedykowany dla każdej jednostki zarządzającej elementami systemu gospodarki odpadowej poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych.

Zalety Analiz i Alertów

 • kontrola nad systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą analizę danych;
 • bieżące identyfikowanie nieprawidłowości umożliwiające podejmowanie szybkich decyzji i działań prewencyjnych oraz naprawczych;
 • sprawne zarządzanie i działanie w kierunku zrównoważenia gospodarki ze środowiskiem, w którym odpady to przede wszystkim surowce do wykorzystania w ramach cyrkulacyjnej gospodarki;
 • możliwość szybkiej odpowiedzi na zadawane pytania i prośby, np. wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;
 • generowanie klarownych, czytelnych zestawień umożliwiających weryfikację krzyżową danych;
 • alerty dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów gospodarki odpadowej na każdym szczeblu zarządzania;
 • wsparcie w analizie danych, co do których jest podejrzenie o brak rzetelności;
 • wsparcie w weryfikacji danych gmin, którym zostały nałożone kary;
 • wygenerowanie zestawień niespójności w poszczególnych gminach z podziałem na poszczególne strumienie odpadów;
 • wyłonienie gmin, które stoją przed koniecznością dostosowania do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
 • wyłonienie potencjalnych nieprawidłowości zarówno w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak i w sposobie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów w instalacjach;
 • przewaga konkurencyjna i świadomość zarządcza.

 

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl