facebook piksel profilu firmy atmoterm

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy Wycofane) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji pozwala urzędom marszałkowskim automatycznie pobrać wypełnione przez podmioty sprawozdania, zasilić bazę Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Zalety BDoŚ – Pojazdy Wycofane z eksploatacji dla administracji

  • wprowadzenie do systemu sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji przesyłanego w wersji papierowej do marszałka województwa przez podmioty;
  • generowanie raportów na potrzeby monitoringu procesu sprawozdawczości, a także raportów o realizacji obowiązku zadań z zakresu gospodarowania odpadami przez podmioty;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • zaimportowanie w urzędzie marszałkowskim danych wprowadzonych przez podmiot, po otrzymaniu wersji papierowej sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • możliwość zaimportowania do działu 1 danych z arkusza Excel.
  • funkcja eksportu danych do WSO, wypełniając obowiązek jego prowadzenia;
  • funkcja eksport danych do raportu porównawczego systemu SOZAT w celu weryfikacji danych.

 

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl