facebook piksel profilu firmy atmoterm

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy Wycofane) to aplikacja zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji pozwala urzędom marszałkowskim automatycznie pobrać wypełnione przez podmioty sprawozdania, zasilić bazę danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) oraz wyeksportować dane do systemu SOZAT.

Zalety BDoŚ – Pojazdy Wycofane z eksploatacji dla administracji

  • wprowadzenie do aplikacji sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, przesyłanego w wersji papierowej do marszałka województwa przez podmioty;
  • generowanie raportów na potrzeby monitoringu procesu sprawozdawczości, a także raportów o realizacji obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami przez podmioty;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem ilościowym i jakościowym oraz przejrzysty sposób znajdowania ewentualnych błędów w sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • zaimportowanie w urzędzie marszałkowskim danych wprowadzonych przez podmiot, po otrzymaniu wersji papierowej sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • możliwość zaimportowania do działu 1 sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji danych z arkusza Excel.
  • funkcja eksportu danych do WSO, wypełniając obowiązek jego prowadzenia;
  • funkcja eksportu danych do raportu porównawczego systemu SOZAT w celu weryfikacji danych.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl