facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy wycofane z eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy wycofane) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala urzędom marszałkowskim automatycznie pobrać wypełnione przez Podmioty sprawozdania, zasilić bazę WSO oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Zalety BDoŚ – Pojazdy wycofane z eksploatacji dla administracji

  • wprowadzenie do systemu sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji przesyłanego w wersji papierowej do marszałka województwa przez podmioty;
  • generowanie raportów na potrzeby monitoringu procesu sprawozdawczości, a także raportów o realizacji obowiązku zadań z zakresu gospodarowania odpadami przez podmioty;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu;
  • zaimportowanie w urzędzie marszałkowskim danych wprowadzonych przez podmiot, po otrzymaniu wersji papierowej sprawozdania;
  • możliwość zaimportowania do działu 1 danych z Excela.
  • funkcja eksportu danych do wojewódzkiego systemu odpadowego WSO, wypełniając obowiązek jego prowadzenia;
  • funkcja eksport danych SOZAT w celu weryfikacji danych.

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl