Sprawozdawczość z programów ochrony powietrza to aplikacja wspomagająca sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

Zalety aplikacji Sprawozdawczość z programów ochrony powietrza

  • wspomaganie opracowania sprawozdań z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych przez gminy, powiaty, instytucje oraz podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań naprawczych;
  • wspomaganie urzędu marszałkowskiego w opracowaniu zbiorczego sprawozdania przekazywanego do Ministerstwa Środowiska;
  • ujednolicony format zbieranych danych;
  • agregacja danych liczbowych w odpowiednich jednostkach (np. metry, sztuki) oraz dla odpowiednich wskaźników realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych;
  • obliczenie efektu ekologicznego (redukcja emisji zanieczyszczeń) dla poszczególnych działań naprawczych;
  • tworzenie wizualizacji efektów wdrażanych działań (wykresy, raporty, mapy w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej);
  • oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności kopiowania danych z różnych formatów i w różnych jednostkach;
  • rzetelnie obliczone efekty rzeczowe i ekologiczne podejmowanych działań naprawczych;
  • usprawnienie właściwego zarządzania wydatkowanymi środkami na poprawę jakości powietrza w gminie i województwie;
  • posiadanie bieżącego dostępu do aktualnych danych i możliwość ich edycji.

 

Aplikację Sprawozdawczość z programów ochrony powietrza w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl

 

Przeczytaj także: