• (+48) 77 44 26 666
 • @office@atmoterm.pl

arrow down

BDoŚ POP (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Program Ochrony Powietrza) to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza.

Korzyści dla klienta:

 • wspomaganie opracowania sprawozdań gmin, powiatów, instytucji oraz podmiotów wskazanych w programach ochrony powietrza, jako odpowiedzialne za realizację działań, z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza na terenie gminy;
 • wspomaganie urzędu marszałkowskiego w opracowaniu zbiorczego sprawozdania przekazywanego do Ministerstwa Środowiska;
 • dane zbierane są w ujednoliconym formacie;
 • agregacja danych liczbowych w odpowiednich jednostkach (np. metry, sztuki) oraz dla odpowiednich wskaźników realizacji Programu;
 • obliczenie efektu ekologicznego (redukcja emisji zanieczyszczeń) dla poszczególnych działań naprawczych;
 • tworzenie wizualizacji efektów wdrażanych działań (wykresy, raporty, mapy w systemie GIS i SIP);
 • oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności kopiowania danych z różnych formatów i w różnych jednostkach;
 • rzetelnie obliczone efekty rzeczowe oraz efekty ekologiczne podejmowanych działań;
 • usprawnienie właściwego zarządzania wydatkowanymi środkami na poprawę jakości powietrza w gminie i województwie;
 • bieżący dostęp do aktualnych danych oraz możliwość ich edycji na potrzeby przedstawienia w kontroli oraz w kontaktach z mediami, wyborcami itp.

Więcej informacji:

Anna Wahlig
606 845 261
awahlig@atmoterm.pl