facebook pixel

Baza Nieruchomości Niezamieszkałych to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych. Adresowany jest do urzędów gmin i miast.

Zalety Bazy Nieruchomości Niezamieszkałych

  • ułatwienie w przygotowaniu się do przyłączenia nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarki odpadowej poprzez analizę stanu aktualnego;
  • zinwentaryzowanie wszystkich nieruchomości;
  • wsparcie w podjęciu odpowiednich, ekonomiczne dobrych, decyzji w sprawie zarządzania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, poprzez możliwość zamodelowania bilansu zysków i kosztów w gminie, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej.

Przeczytaj także: Ewidencja umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Więcej informacji:

Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl