Baza Nieruchomości Niezamieszkałych (BNN) to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych. Adresowany jest do urzędów gmin i miast.

Korzyści dla klienta:

  • ułatwienie w przygotowaniu się do przyłączenia nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarki odpadami poprzez analizę stanu aktualnego;
  • zinwentaryzowanie wszystkich nieruchomości;
  • wsparcie w podjęciu odpowiednich, ekonomiczne dobrych, decyzji w sprawie zarządzania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, poprzez możliwość zamodelowania bilansu zysków i kosztów w gminie, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.

Więcej informacji:

Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl

FreshMail.pl