facebook pixel

Baza Pozwoleń (BP) to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie, służący także do obsługi przydzielanych w decyzjach limitów rocznych.

Zalety Bazy Pozwoleń

  • ewidencja decyzji i postanowień oraz informacji o limitach rocznych w jednej, centralnej bazie danych, co znacznie ułatwia szybkie wyszukiwanie i skuteczne zarządzanie informacjami oraz zarządzanie cyfrowymi kopiami dokumentów;
  • zwiększenie wydajności pracy i dostęp do informacji o wykonanej pracy przez użytkowników;
  • raport zastępujący prowadzenie spisu dokumentów;
  • wspomaganie wydawania nowych decyzji;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i SIP;
  • wspomaganie zarządzania środowiskiem w regionie poprzez programy i plany środowiskowe, jak np. Program Ochrony Powietrza czy Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl