facebook piksel profilu firmy atmoterm

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych (CATI) lub w oparciu o materiały papierowe (PAPI) czy ankiety online (CAWI). Badania ilościowe pozwalają na generalizowanie wyników badań na populację.

Zalety wykonania badań CATI, PAPI, CAWI przez Atmoterm

  • dowolny wybór metody badań ankietowych;
  • duże doświadczenie w przeprowadzaniu badań ankietowych zarówno dla celów administracji, jak i przemysłu;
  • standaryzacja narzędzi badawczych i automatyzacja opracowywania wyników;
  • graficzna prezentacja wyników.

 

Więcej informacji:

Dorota Kusek
+48 696 738 246
dkusek@atmoterm.pl

Magdalena Jaśkiewicz
+48 784 439 633
mjaskiewicz@atmoterm.pl