facebook pixel

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu o materiały papierowe PAPI lub ankiety on-line CAWI. Badania ilościowe pozwalają na generalizowanie wyników badań na populację.

Zalety wykonania badań CATI, PAPI, CAWI przez Atmoterm

  • dowolny wybór metody badań CATI, PAPI, CAWI;
  • duże doświadczenie w przeprowadzaniu badań ankietowych zarówno dla celów administracji jak i przemysłu;
  • standaryzacja narzędzi badawczych i automatyzacja opracowywania wyników;
  • graficzna prezentacja wyników.

Więcej informacji:

Dorota Kawulka
+48 696 738 246
kawulka@atmoterm.pl