facebook pixel

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza (DMJP) to e-usługa oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane i kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Zalety usługi Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza

 • bieżąca oraz prognostyczna informacja o jakości powietrza w każdym miejscu i czasie;
 • zgodność z wymaganiami prawa;
 • znajomość bieżącego wpływu źródeł emisji na stężenia substancji na terenie miasta czy gminy;
 • obserwacja zmienności kierunku i prędkości wiatru – parametru meteorologicznego, mającego wpływ na rozpraszanie zanieczyszczeń powietrza;
 • możliwość oceny stopnia realizacji prowadzonych działań naprawczych;
 • wzrost efektywności prowadzonych działań naprawczych;
 • wspomaganie prowadzenia właściwej polityki informacyjnej;
 • możliwość wizualizacji, z wysoką rozdzielczością, zmienności jakości powietrza w czasie;
 • przyjazna infografika i komunikaty dla mieszkańców – ocena oraz planowanie aktywności na zewnątrz;
 • raportowanie stanu jakości powietrza dla dzielnic, szkół, przedszkoli itp.;
 • materiał do edukowania społeczeństwa, dystrybucji wiedzy i podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców – zaangażowanie społeczeństwa w poprawę jakości powietrza;
 • możliwość wizualizacji danych na mapach w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
 • raport z identyfikacją i analizą problemów celem poprawy jakości powietrza.

Zobacz również:

Przeczytaj także: Ryszard Pazdan z Dynamiczną Mapą Jakości Powietrza – “W cztery oczy”.

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl

Karolina Surmiak
+48 532 456 927
surmiak@atmoterm.pl