facebook pixel

e-PSZOK to system IT, wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe oraz sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

Zalety e-PSZOK dla administracji

  • realne monitorowanie masy i rodzajów odpadów przekazywanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości danej gminy poprzez indywidualny nr ID wraz z kontrolą konieczności naliczenia opłaty dodatkowej i możliwością zamieszczenia informacji dla mieszkańców;
  • możliwość kontroli limitów ilości przyjmowanych odpadów w ramach opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
  • nadzór nad strumieniem odpadów;
  • wsparcie we wdrożeniu ekonomicznie uzasadnionej cyrkulacyjnej gospodarki odpadami w gminie;
  • wsparcie w osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu wynikających z rozporządzeń;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.

e-PSZOK systemem wspomagającym bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Danuta Wunschik
+48 882 018 856
wunschik@atmoterm.pl

Nasz partner:

Logo Solwit.eko Sp. z o.o.