e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

 Korzyści dla gminy:

  • realne monitorowanie masy i rodzajów odpadów przekazywanych do PSZOK przez właścicieli nieruchomości danej gminy poprzez indywidualny nr ID wraz z kontrolą konieczności naliczenia opłaty dodatkowej i możliwością zamieszczenia informacji dla mieszkańców;
  • możliwość kontroli limitów ilości przyjmowanych odpadów w ramach opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
  • nadzór nad strumieniem odpadów;
  • wsparcie we wdrożeniu ekonomicznie uzasadnionej cyrkulacyjnej gospodarki odpadami w gminie;
  • wsparcie w osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu wynikających z rozporządzeń;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.

e-PSZOK systemem wspomagającym bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów

Przeczytaj także: Jak sobie radzą PSZOK-i?

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl

Nasz partner:

Logo Solwit.eko Sp. z o.o.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl