facebook piksel profilu firmy atmoterm

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania i prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności kontroli.

Zalety eKontroli

 • pomoc w zarządzaniu kontrolami:
 • optymalizacja i obiektywizacja wyboru podmiotów do kontroli;
 • tworzenie planów kontroli;
 • sygnalizowanie terminów;
 • monitoring realizacji kontroli i ocena efektywności;
 • podgląd i weryfikację danych jednostek;
 • zarządzanie dokumentacją;
 • zarządzanie osobami zaangażowanymi w proces realizacji kontroli;
 • rejestr decyzji, pozwoleń i zgłoszeń;
 • rejestr zarządzeń pokontrolnych wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz wynikających z nich zadań;
 • wspomaganie raportowania zaangażowania jednostki w realizację zadań kontrolnych;
 • uszczelnienia systemu opłat środowiskowych poprzez zwiększenie szansy na dotarcie do podmiotów, u których mogą wystąpić nieprawidłowości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów związanych z ochroną środowiska;
 • zwiększenie wysokości wpływów z tytułu należnych opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Więcej informacji:

Grzegorz Stanisławiak
+48 661 426 683
stanislawiak@atmoterm.pl