eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie:

 • planowania i prowadzenia kontroli;
 • monitoringu realizacji kontroli;
 • oceny efektywności kontroli.

Zalety systemu eKontrole

 • wsparcie w zarządzaniu kontrolami w ochronie środowiska:
 • optymalizacja i obiektywizacja wyboru podmiotów do kontroli w ochronie środowiska;
 • tworzenie planów kontroli w ochronie środowiska;
 • sygnalizowanie terminów;
 • monitoring realizacji oraz ocena efektywności kontroli w ochronie środowiska;
 • podgląd i weryfikacja danych jednostek;
 • zarządzanie dokumentacją;
 • zarządzanie osobami zaangażowanymi w proces realizacji kontroli w ochronie środowiska;
 • rejestr decyzji, pozwoleń i zgłoszeń;
 • rejestr zarządzeń pokontrolnych wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i wynikających z nich zadań;
 • wspomaganie raportowania zaangażowania jednostki w realizację zadań kontrolnych;
 • uszczelnienie systemu opłat środowiskowych poprzez zwiększenie szansy na dotarcie do podmiotów, u których mogą wystąpić nieprawidłowości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów związanych z ochroną środowiska;
 • zwiększenie wysokości wpływów z tytułu należnych opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl