EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

Korzyści dla klienta:

  • przyspieszenie procesu wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT poprzez narzędzia importu danych;
  • skrócenie procesu weryfikacji wykazów w wyniku występowania mniejszej ilości błędów popełnianych na etapie sporządzania wykazów przez podmioty;
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z zasadami Top 10 OWASP;
  • integracja z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.

Korzyści dla podmiotu gospodarczego:

  • wyliczania wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie wprowadzonych do systemu danych;
  • automatyzacji i usprawnienia wprowadzania danych do formularzy poprzez mechanizmy walidacji, wbudowane katalogi (substancje, wskaźniki, stawki opłat) i adnotacje prawne;
  • komfortu pracy dzięki mechanizmom automatycznego zapisu stanu pracy, systemowi schowków dla grup powtarzających się danych oraz możliwości kopiowania wykazów z poprzednich okresów;
  • przesyłania wykazu do urzędu marszałkowskiego drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Atmoterm SA: system IT Ekopłatnik

Więcej informacji:

Piotr Łuczak
+48 77 441 24 59
luczak@atmoterm.pl

FreshMail.pl