facebook pixel

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska, a także wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

Zalety EkoPłatnika dla urzędów marszałkowskich

  • przyspieszenie procesu wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT poprzez narzędzia importu danych;
  • skrócenie procesu weryfikacji wykazów w wyniku występowania mniejszej ilości błędów popełnianych na etapie sporządzania wykazów przez podmioty;
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z zasadami Top 10 OWASP;
  • integracja z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.

Zalety EkoPłatnika dla podmiotów gospodarczych

  • wyliczanie wysokości należnej opłaty środowiskowej na podstawie wprowadzonych do systemu EkoPłatnik danych;
  • automatyzacja i usprawnienie wprowadzania danych do formularzy poprzez mechanizmy walidacji, wbudowane katalogi (substancje, wskaźniki, stawki opłat za korzystanie ze środowiska) i adnotacje prawne;
  • komfort pracy dzięki mechanizmom automatycznego zapisu stanu pracy, systemowi schowków dla grup powtarzających się danych oraz możliwości kopiowania wykazów z poprzednich okresów;
  • przesyłanie wykazu do urzędu marszałkowskiego drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

struktura powiązań aplikacji informatycznych atmoterm

Więcej informacji:

Piotr Łuczak
+48 539 906 086
luczak@atmoterm.pl