EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie. Od wielu lat jest przydatnym w pracy narzędziem m.in. dla specjalistów działów ochrony środowiska administracji publicznej.

Korzyści dla klienta:

  • otrzymywanie zbilansowanej informacji o istocie nowych i zmienianych aktów prawnych;
  • poznanie skutków zmian w prawie dla konkretnej działalności;
  • oszczędność czasu potrzebnego na analizę zmian w prawie;
  • otrzymywanie informacji o tym, w jaki sposób i do kiedy zrealizować poszczególne obowiązki;
  • dostęp do bieżących informacji na temat projektowanych zmian w prawie co pozwoli z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować się i wdrożyć zmiany związane z nowymi obowiązkami;
  • uporządkowana i czytelna forma dostarczanych informacji pisanych przystępnym językiem;
  • dostęp do unikalnej bazy ponad 850 interpretacji, która pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania prawa w niejasnych przypadkach.

Więcej informacji:

Aleksandra Banaś
+48 539 906 083
banas@atmoterm.pl

Ewelina Kaczmarek
+48 661 426 655
kaczmarek@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl