facebook piksel profilu firmy atmoterm

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

Zalety wykonania ekspertyzy antysmogowej przez Atmoterm

  • analiza scenariuszy redukcji emisji oraz stężeń zanieczyszczeń, uwzględniająca możliwy do uzyskania efekt ekologiczny oraz analizę kosztów ich realizacji;
  • szczegółowa baza emisji substancji do powietrza, dla wszystkich kategorii źródeł, zgodnie z metodyką przyjętą w Unii Europejskiej;
  • mapy rozkładu stężeń zanieczyszczeń w podziale na substancje, wartości dopuszczalne i docelowe oraz przyjęte scenariusze redukcji stężeń w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • wnioski wraz z propozycją realizacji optymalnych scenariuszy.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig
+48 728 854 796
wahlig@atmoterm.pl