facebook piksel profilu firmy atmoterm

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

Zalety wykonania ekspertyzy antysmogowej przez Atmoterm

  • analiza scenariuszy redukcji emisji i stężeń zanieczyszczeń, uwzględniająca możliwy do uzyskania efekt ekologiczny oraz analizę kosztów ich realizacji;
  • utworzenie szczegółowej bazy emisji substancji do powietrza dla wszystkich kategorii źródeł emisji, zgodnie z metodyką przyjętą w Unii Europejskiej;
  • uzyskanie map rozkładu stężeń zanieczyszczeń w podziale na substancje, wartości dopuszczalne i docelowe, a także przyjęte scenariusze redukcji emisji oraz stężeń zanieczyszczeń w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
  • wyciągnięcie wniosków wraz z propozycją realizacji optymalnych scenariuszy redukcji emisji i stężeń zanieczyszczeń.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig
+48 728 854 796
wahlig@atmoterm.pl