facebook piksel profilu firmy atmoterm

Ekspertyza dedykowana to usługa konsultingowa, przeznaczona m.in. dla administracji, polegająca na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno-prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień z dziedziny: powietrza, odpadów, wody, ścieków, energii, bioróżnorodności, usług ekosystemowych, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zalety wykonania ekspertyzy dla administracji przez Atmoterm

  • odpowiedź na postawione w badaniu pytania związane m.in. z planami wdrażania nowych wymagań, koncepcją ich realizacji, kosztami oraz harmonogramami dostosowywania;
  • indywidualny charakter analizy i zakresu prac;
  • zweryfikowanie poprawności stawianej tezy lub jej zaprzeczenie w odniesieniu do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska;
  • systemowe podejście do postawionego problemu: diagnoza stanu, analiza dostępnych ekspertyz, opinii oraz interpretacji, przeprowadzenie symulacji możliwych rozwiązań, wnioski, omówienie wyników ekspertyzy dedykowanej z klientem;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl