E-usługa Ewidencja zbiorników bezodpływowych służy do ewidencjonowania danych o zbiornikach bezodpływowych, ułatwiając sprawozdawczość w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz organizację planów kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zalety e-usługi Ewidencja zbiorników bezodpływowych

  • gromadzenie danych dotyczących zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem poszczególnych typów zbiorników oraz budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  • wprowadzanie informacji dotyczących liczby osób zamieszkujących, poborze wody oraz o firmach odbierających nieczystości ciekłe;
  • łatwą edycję danych w przypadku aktualizacji informacji;
  • unikanie błędów przy wprowadzaniu danych, np. literówek, podwójnych adresów;
  • dbałość o kompletność danych przez określenie wymagalności pól;
  • import danych własnych, po odpowiednim przygotowaniu pliku .xlsx;
  • eksport danych do pliku .xlsx lub .shp, w oparciu o wybrane filtry;
  • wyświetlanie zgromadzonych danych na mapie dziedzinowej, dzięki czemu możliwe jest szybkie wytypowanie miejsc np. ze zbiornikami bezodpływowymi, co może pomóc w przygotowaniu planów kontroli;
  • przygotowanie raportu dotyczącego sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych, w oparciu o wprowadzone dane i wybrane filtry;
  • udostępnienie e-usługi Ewidencja zbiorników bezodpływowych dowolnie wybranym użytkownikom, pracującym w tym samym czasie, w tym organom kontrolującym zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Aplikację Ewidencja zbiorników bezodpływowych w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl