Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych adresowany jest do urzędów marszałkowskich lub jednostek, którym powierzono obsługę finansowo-księgową opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Zalety systemu FOGR

  • ewidencja opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej oraz prowadzenie kartotek płatników;
  • obsługa rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania poszczególnych operacji księgowych;
  • obsługa windykacji należności;
  • automatyczne księgowanie wyciągu bankowego oraz generowanie elektronicznych przelewów, we współpracy z dowolną aplikacją bankową;
  • automatyczne generowanie sprawozdań Rb-N, Rb-Z i RRW-12;
  • zarządzanie i ochrona danych osobowych;
  • wygodna i bezpieczna eksploatacja;
  • zarządzanie prawami dostępowymi oraz kontami użytkowników;
  • integracja z autoryzacją domenową, eliminując konieczność podwójnego logowania się użytkownika;
  • rejestrowanie wszystkich zdarzeń wykonanych na bazie danych.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl