facebook piksel profilu firmy atmoterm

Program Stop Smog od początku swojego istnienia mocno ewoluował. Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r., program Stop Smog wymagał, wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć, opracowania gminnego programu niskoemisyjnego. Od 1 stycznia 2021 r., wraz z kolejną nowelizacją ww. ustawy, obowiązki wdrażania programu Stop Smog od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przejęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowelizacja ta zniosła obowiązek tworzenia gminnych programów niskoemisyjnych i jedynym kryterium przystąpienia do programu Stop Smog zostało wypełnienie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć.

Program Stop Smog jest skierowany do:

  • osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnych budynków jednorodzinnych;
  • gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Gmina, w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia, może ująć we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych dwie powyższe grupy budynków.

Zalety wykonania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć przez Atmoterm

Wiedza z zakresu ochrony powietrza oraz doświadczenie w inwentaryzacjach źródeł ogrzewania przekłada się na rzetelne napisanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć, w tym oszacowanie “liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, w których istnieją urządzenia czy systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych”. Doświadczenie i wiedza z zakresu efektywności energetycznej budynków pozwala nam na optymalne opracowanie części wniosku dotyczącej kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.

charakterystyka programu stop smog i czyste powietrze

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl