facebook pixel

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji to usługa konsultingowa, polegająca na wykonaniu inwentaryzacji źródeł ogrzewania, potocznie zwanej liczeniem pieców, w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. Inwentaryzację systemów grzewczych wykonujemy metodą wywiadu kwestionariuszowego, polegającego na bezpośredniej rozmowie ankietera z mieszkańcem i odnotowywaniu jej na formularzu ankiety. Wyszkoleni ankieterzy przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami pytając m.in. o rodzaj ogrzewania, moc i klasę kotła, rodzaj oraz ilość zużywanego paliwa stałego, stan termomodernizacji, obecność odnawialnych źródeł energii oraz plany dotyczące wymiany pieców i termomodernizacji. Doświadczenie z przeprowadzenia ponad 20 inwentaryzacji źródeł ogrzewania w całej Polsce, m.in. w Legnicy, Jeleniej Górze, Płocku, Warszawie i Bydgoszczy pozwala nam na efektywne zarządzanie całym procesem inwentaryzacji pieców, począwszy od przygotowania ankiety, rekrutacje i szkolenie ankieterów, przeprowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych w terenie, po stworzenie bazy źródeł niskiej emisji.

Bazę danych źródeł ogrzewania możemy przygotować w formacie xlsx bądź zaimplementować ją do naszego autorskiego systemu informatycznego Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji.

Zalety wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji przez Atmoterm

  • zebranie dużej ilości wiarygodnych danych systemów grzewczych bezpośrednio u źródła;
  • duża rozdzielczość zbieranych danych źródeł ogrzewania;
  • wykorzystanie innowacyjnej oraz wysoce skutecznej metodyki prowadzenia całego procesu inwentaryzacji pieców jest gwarancją otrzymania rzeczywistych danych systemów grzewczych i ich rozmieszczeniu na danym terenie;
  • baza danych źródeł ogrzewania stanowi punkt wyjścia do podejmowania wszelkich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, np. wymianą przestarzałych kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku;
  • posiadanie bazy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji umożliwia prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza;
  • możliwość integracji powstałej bazy systemów grzewczych z systemu GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • możliwość umieszczenia bazy źródeł niskiej emisji w systemie Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji co pozwoli na znacznie efektywniejsze zarządzanie danymi systemów grzewczych;
  • po integracji z systemami Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji i Zarządzanie Wymiana Kotłów możliwe jest kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi źródeł ogrzewania, np. śledzenie zmian ilości pieców, emisji czy też osiągniętych efektów ekologicznych.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Dorota Kawulka
+48 696 738 246
kawulka@atmoterm.pl

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl