facebook piksel profilu firmy atmoterm

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania to usługa konsultingowa, potocznie zwana liczeniem pieców, wykonywana w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. Inwentaryzację źródeł niskiej emisji wykonujemy metodą kombinowaną, łączącą metodę rejestrową z metodą wywiadu kwestionariuszowego, polegającego na bezpośredniej rozmowie ankietera z mieszkańcem i odnotowywaniu jej na formularzu ankiety. Wyszkoleni ankieterzy przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami pytając m.in. o rodzaj ogrzewania, moc i klasę kotła, rodzaj oraz ilość zużywanego paliwa stałego, stan termomodernizacji, obecność odnawialnych źródeł energii, plany dotyczące wymiany pieców i termomodernizacji. Doświadczenie z przeprowadzenia inwentaryzacji systemów grzewczych w całej Polsce pozwala nam na efektywne zarządzanie całym procesem inwentaryzacji, począwszy od przygotowania ankiety, rekrutacje i szkolenie ankieterów, przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie, po stworzenie bazy danych o źródłach niskiej emisji oraz raportu końcowego.

Bazę danych o źródłach ogrzewania możemy przygotować w formacie pliku .xlsx lub zaimplementować ją do naszego autorskiego systemu informatycznego Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji. Baza danych o systemach grzewczych może służyć do uzupełnienia bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zalety wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji przez Atmoterm

  • zebranie dużej liczby wiarygodnych danych o systemach grzewczych bezpośrednio u źródła;
  • duża rozdzielczość zbieranych danych o źródłach niskiej emisji;
  • zakres zbieranych danych o źródłach ogrzewania spójny z CEEB;
  • wykorzystanie innowacyjnej i wysoce skutecznej metodyki prowadzenia całego procesu inwentaryzacji pieców jest gwarancją otrzymania rzeczywistych danych o systemach grzewczych oraz ich rozmieszczeniu na poszczególnym terenie;
  • baza danych o źródłach ogrzewania stanowi punkt wyjścia do podejmowania wszelkich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, np. wymianą przestarzałych pieców na nowe, bardziej przyjazne środowisku;
  • posiadanie bazy danych o systemach grzewczych umożliwia prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza;
  • możliwość integracji powstałej bazy danych o piecach z systemem GIS i miejskimi systemami informacji przestrzennej;
  • możliwość umieszczenia bazy danych o źródłach niskiej emisji w systemie Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji, co pozwoli na znacznie efektywniejsze zarządzanie danymi o piecach;
  • po integracji z systemami Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji oraz Zarządzanie Wymiana Kotłów możliwe jest kompleksowe zarządzanie danymi o źródłach ogrzewania, np. śledzenie zmian ilości pieców, emisji czy osiągniętych efektów ekologicznych.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Dorota Kusek
+48 696 738 246
dkusek@atmoterm.pl

Edyta Benikas
+48 734 211 822
benikas@atmoterm.pl

Magdalena Jaśkiewicz
+48 784 439 633
mjaskiewicz@atmoterm.pl