facebook pixel

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania to usługa konsultingowa, potocznie zwana liczeniem pieców. Wykonywana jest w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. Inwentaryzację źródeł niskiej emisji wykonujemy metodą kombinowaną, łączącą metodę rejestrową z metodą wywiadu kwestionariuszowego, polegającego na bezpośredniej rozmowie ankietera z mieszkańcem i odnotowywaniu jej na formularzu ankiety. Wyszkoleni ankieterzy przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami pytając m.in. o rodzaj ogrzewania, moc i klasę kotła, rodzaj oraz ilość zużywanego paliwa stałego, stan termomodernizacji, obecność odnawialnych źródeł energii i plany dotyczące wymiany pieców oraz termomodernizacji. Doświadczenie z przeprowadzenia ponad 25 inwentaryzacji systemów grzewczych w całej Polsce, m.in. w Legnicy, Jeleniej Górze, Płocku, Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy pozwala nam na efektywne zarządzanie całym procesem inwentaryzacji pieców, począwszy od przygotowania ankiety, rekrutacje oraz szkolenie ankieterów, przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w terenie, po stworzenie bazy źródeł niskiej emisji i raportu końcowego.

Bazę danych źródeł ogrzewania możemy przygotować w formacie pliku .xlsx bądź zaimplementować ją do naszego autorskiego systemu informatycznego Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji. Baza danych inwentaryzacji systemów grzewczych może służyć do uzupełnienia bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie obowiązkiem każdego miasta lub gminy od 1 lipca 2021 r.

Zalety wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji przez Atmoterm

  • zebranie dużej liczby wiarygodnych danych systemów grzewczych bezpośrednio u źródła;
  • duża rozdzielczość zbieranych danych źródeł ogrzewania;
  • zakres zbieranych danych spójny z CEEB;
  • wykorzystanie innowacyjnej oraz wysoce skutecznej metodyki prowadzenia całego procesu inwentaryzacji pieców jest gwarancją otrzymania rzeczywistych danych źródeł niskiej emisji i ich rozmieszczeniu na danym terenie;
  • baza danych systemów grzewczych stanowi punkt wyjścia do podejmowania wszelkich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, np. wymianą przestarzałych kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku;
  • posiadanie bazy inwentaryzacji systemów grzewczych umożliwia prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza;
  • możliwość integracji powstałej bazy źródeł ogrzewania z systemu GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • możliwość umieszczenia bazy źródeł niskiej emisji w systemie Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji co pozwoli na znacznie efektywniejsze zarządzanie danymi systemów grzewczych;
  • po integracji z systemami Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji i Zarządzanie Wymiana Kotłów możliwe jest kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi źródeł ogrzewania, np. śledzenie zmian ilości pieców, emisji czy też osiągniętych efektów ekologicznych.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Dorota Kawulka
+48 696 738 246
kawulka@atmoterm.pl

Edyta Benikas
+48 734 211 822
benikas@atmoterm.pl

Magdalena Jaśkiewicz
+48 784 439 633
mjaskiewicz@atmoterm.pl