facebook piksel profilu firmy atmoterm

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania to usługa konsultingowa, potocznie zwana liczeniem pieców. Wykonywana jest w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. Inwentaryzację źródeł niskiej emisji wykonujemy metodą kombinowaną, łączącą metodę rejestrową z metodą wywiadu kwestionariuszowego, polegającego na bezpośredniej rozmowie ankietera z mieszkańcem i odnotowywaniu jej na formularzu ankiety. Wyszkoleni ankieterzy przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami pytając m.in. o rodzaj ogrzewania, moc i klasę kotła, rodzaj oraz ilość zużywanego paliwa stałego, stan termomodernizacji, obecność odnawialnych źródeł energii i plany dotyczące wymiany pieców oraz termomodernizacji. Doświadczenie z przeprowadzenia ponad 25 inwentaryzacji systemów grzewczych w całej Polsce, m.in. w Legnicy, Jeleniej Górze, Płocku, Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy pozwala nam na efektywne zarządzanie całym procesem inwentaryzacji pieców, począwszy od przygotowania ankiety, rekrutacje oraz szkolenie ankieterów, przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w terenie, po stworzenie bazy źródeł niskiej emisji i raportu końcowego.

Bazę danych źródeł ogrzewania możemy przygotować w formacie pliku .xlsx bądź zaimplementować ją do naszego autorskiego systemu informatycznego Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji. Baza danych inwentaryzacji systemów grzewczych może służyć do uzupełnienia bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie obowiązkiem każdego miasta lub gminy od 1 lipca 2021 r.

Zalety wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji przez Atmoterm

  • zebranie dużej liczby wiarygodnych danych systemów grzewczych bezpośrednio u źródła;
  • duża rozdzielczość zbieranych danych źródeł ogrzewania;
  • zakres zbieranych danych spójny z CEEB;
  • wykorzystanie innowacyjnej oraz wysoce skutecznej metodyki prowadzenia całego procesu inwentaryzacji pieców jest gwarancją otrzymania rzeczywistych danych źródeł niskiej emisji i ich rozmieszczeniu na danym terenie;
  • baza danych systemów grzewczych stanowi punkt wyjścia do podejmowania wszelkich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, np. wymianą przestarzałych kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku;
  • posiadanie bazy inwentaryzacji systemów grzewczych umożliwia prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza;
  • możliwość integracji powstałej bazy źródeł ogrzewania z systemu GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • możliwość umieszczenia bazy źródeł niskiej emisji w systemie Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji co pozwoli na znacznie efektywniejsze zarządzanie danymi systemów grzewczych;
  • po integracji z systemami Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji i Zarządzanie Wymiana Kotłów możliwe jest kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi źródeł ogrzewania, np. śledzenie zmian ilości pieców, emisji czy też osiągniętych efektów ekologicznych.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Dorota Kusek
+48 696 738 246
dkusek@atmoterm.pl

Edyta Benikas
+48 734 211 822
benikas@atmoterm.pl

Magdalena Jaśkiewicz
+48 784 439 633
mjaskiewicz@atmoterm.pl