Kalkulator poziomów to system wspomagający szybkie wyliczenie poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Korzyści dla klienta:

  • oszczędność czasu;
  • weryfikacja poziomów osiągniętych przez przedsiębiorców świadczących usługi odbierania odpadów;
  • uniknięcie konsekwencji związanych z błędami obliczeniowymi, które mogą zostać potraktowane jako nierzetelność w wypełnianiu sprawozdań.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola

+48 784 439 898

leoniewska@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl