facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa oraz IT, wspierająca podmioty działające w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety wsparcia administracji w klastrach energii przez Atmoterm

  • wsparcie w zakresie cywilnoprawnych porozumień osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych lub jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji czy obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, a także z innych źródeł bądź paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej;
  • wsparcie w zakresie zarządzania klastrem energii, koordynacją podaży i popytu, z zastosowaniem systemów IT.

 

Przeczytaj także: Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl