facebook pixel

Usługa konsultingowa i IT, wspierająca podmioty działające w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety wsparcia administracji w klastrach energii przez Atmoterm

  • wsparcie w zakresie cywilnoprawnych porozumień osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych lub jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii oraz z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej;
  • wsparcie w zakresie zarządzania klastrem energii, koordynacją podaży i popytu, z zastosowaniem systemów IT.

Przeczytaj także: Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl