facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia strefy czystego transportu (SCT), w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w celu redukcji emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji szkodliwych oraz liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia.

Zalety wykonania usługi SCT przez Atmoterm

 • dla projektowanej strefy czystego transportu, dla różnych scenariuszy, określenie efektów środowiskowych, w tym:
  • redukcji emisji zanieczyszczeń,
  • zmniejszenia obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji szkodliwych,
  • zmniejszenia liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji szkodliwych;
 • dla analizowanych scenariuszy, mapy rozkładu przestrzennego wybranych zanieczyszczeń:
  • stan bazowy (przed wprowadzeniem SCT),
  • stan prognozowany (po wprowadzeniu SCT);
 • wskazanie scenariusza optymalnego pod względem efektów środowiskowych;
 • oprogramowanie do zarządzania jakością powietrza w mieście, szczególnie przydatne, gdy istniejący potencjał redukcji emisji zanieczyszczeń okazuje się niewystarczający;
 • model emisyjny strefy czystego transportu do monitorowania wskaźników efektywności ekologicznej (możliwość współpracy z systemem GIS i miejskimi systemami informacji przestrzennej).

 

Przeczytaj także: Opłata za wjazd do strefy czystego transportu i opłata emisyjna.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl