facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia strefy czystego transportu (SCT), w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w celu redukcji emisji, zmniejszenia obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń oraz liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia. Takie SCT funkcjonują m.in. w: Londynie, Berlinie, Wiedniu i Lipsku.

Zalety wykonania usługi strefa czystego transportu przez Atmoterm

  • dla projektowanej SCT, dla różnych scenariuszy, określenie efektów środowiskowych, w tym: redukcji emisji, zmniejszenia obszaru przekroczeń oraz liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia;
  • dla analizowanych scenariuszy, mapy rozkładu przestrzennego wybranych zanieczyszczeń: stan bazowy (przed wprowadzeniem strefy czystego transportu) i prognozowany (po wprowadzeniu SCT);
  • wskazanie scenariusza optymalnego pod względem efektów środowiskowych;
  • narzędzie do zarządzania jakością powietrza w mieście, szczególnie przydatne, gdy istniejący potencjał redukcji emisji okazuje się niewystarczający;
  • model emisyjny strefy czystego transportu do monitorowania wskaźników efektywności ekologicznej (możliwość współpracy z systemami GIS i Miejskim Systemem Informacji Publicznej).

 

Przeczytaj także: Opłata za wjazd do strefy czystego transportu i opłata emisyjna.

 

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl