facebook pixel

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł Modelowanie (LUMA – Modelowanie) to e-usługa oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane i kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Zalety LUMA – Modelowanie

 • bieżąca informacja o jakości powietrza online, w każdym miejscu i czasie, dzięki zastosowaniu Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza;
 • zgodność z wymaganiami prawa;
 • identyfikacja źródeł odpowiedzialnych za złą jakość powietrza;
 • znajomość bieżącego wpływu źródeł emisji na stężenia substancji na terenie miasta czy gminy – wsparcie w podejmowaniu odpowiednich, ekonomiczne dobrych, decyzji w sprawie zarządzania jakością powietrza w mieście lub gminie;
 • możliwość oceny stopnia realizacji prowadzonych działań naprawczych;
 • wzrost efektywności prowadzonych działań;
 • możliwość wizualizacji zmienności jakości powietrza w czasie z wysoką rozdzielczością;
 • Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza (zmieniająca się co godzinę) pozwala na pokazanie jakości powietrza z dokładnością do ulicy;
 • możliwość badania czasu ekspozycji i liczby mieszkańców narażonych na wysokie stężenia substancji (godzina po godzinie, dzień po dniu);
 • wspomaganie prowadzenia właściwej polityki informacyjnej;
 • materiał do edukowania społeczeństwa, dystrybucji wiedzy i podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców – zaangażowanie społeczeństwa w poprawę jakości powietrza;
 • system przydatny w planowaniu przestrzennym;
 • możliwość wizualizacji danych na mapach w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej.

Zobacz również:

Przeczytaj także:Jak innowacyjne rozwiązania mogą wesprzeć walkę ze smogiem?

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl

Karolina Surmiak
+48 532 456 927
surmiak@atmoterm.pl