facebook pixel

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł Prognozowanie (LUMA – Prognozowanie) to e-usługa oparta o modelowanie prognozowanej jakości powietrza, walidowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Zalety LUMA – Prognozowanie

 • prognozowana informacja o jakości powietrza online, w każdym miejscu i czasie, dzięki zastosowaniu Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza;
 • zgodność z wymaganiami prawa;
 • identyfikacja źródeł mogących odpowiadać za prognozowaną złą jakość powietrza;
 • znajomość prognozowanego wpływu źródeł emisji na stężenia substancji na terenie miasta lub gminy – wsparcie w podejmowaniu odpowiednich, ekonomiczne dobrych, decyzji w sprawie zarządzania jakością powietrza w mieście czy gminie;
 • możliwość oceny ryzyka wystąpienia gorszej jakości powietrza i ewentualnego podjęcia działań krótkoterminowych wynikających z planów działań krótkoterminowych;
 • możliwość prognostycznej oceny czasu ekspozycji i liczby mieszkańców narażonych na wysokie stężenia substancji (godzina po godzinie, dzień po dniu);
 • możliwość oceny skuteczności zaplanowanych działań naprawczych;
 • możliwość wizualizacji zmienności jakości powietrza w czasie przyszłym z wysoką rozdzielczością – Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza (zmieniająca się co godzinę) pozwala na pokazanie jakości powietrza z dokładnością do ulicy;
 • wspomaganie prowadzenia właściwej polityki informacyjnej;
 • materiał do edukowania społeczeństwa, dystrybucji wiedzy i podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców – zaangażowanie społeczeństwa w poprawę jakości powietrza;
 • system przydatny w planowaniu przestrzennym;
 • możliwość wizualizacji danych na mapach w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej.

Zobacz również:

Przeczytaj także:Jak innowacyjne rozwiązania mogą wesprzeć walkę ze smogiem?

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl

Karolina Surmiak
+48 532 456 927
surmiak@atmoterm.pl