facebook piksel profilu firmy atmoterm

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki to usługa oparta o inteligentną sieć czujników niskokosztowych, wspomagająca ocenę jakości powietrza na terenie miasta czy gminy.

Zalety usługi Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki

  • bieżąca i prognostyczna informacja o jakości powietrza w miejscu lokalizacji czujnika;
  • uzupełnienie informacji o jakości powietrza w sytuacji braku wyniku ze stacji pomiarowej;
  • lokalizacja czujników autonomicznych energetycznie, która w większym stopniu spełnia wymagania lokalizacyjne, określone w przepisach prawnych dla stałych punktów pomiarowych, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska;
  • przyjazna infografika i komunikaty dla mieszkańców, ułatwiające ocenę jakości powietrza oraz planowanie aktywności na zewnątrz;
  • raport z identyfikacją i analizą problemów celem poprawy jakości powietrza – materiał do edukowania społeczeństwa, dystrybucji wiedzy oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców;
  • możliwość wizualizacji danych o jakości powietrza na mapach w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Przeczytaj także: Ryszard Pazdan z Dynamiczną Mapą Jakości Powietrza – “W cztery oczy”.

 

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl

Karolina Surmiak
+48 532 456 927
surmiak@atmoterm.pl

 

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki powstało w ramach projektu “Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.