facebook pixel

Miejska Baza Emisji to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta czy gminy.

Zalety Miejskiej Bazy Emisji

  • ułatwienie w procesie zbierania i aktualizowania informacji o wszystkich rodzajach źródeł emisji oraz o wielkości emisji określonych substancji na terenie miasta lub gminy;
  • metodologiczna spójność z kategoryzowaniem źródeł emisji w Unii Europejskiej (katalog SNAP);
  • wsparcie w podjęciu odpowiednich, ekonomicznie dobrych, decyzji w sprawie zarządzania jakością powietrza;
  • możliwość udostępniania aktualnych danych emisyjnych do modelowania rozprzestrzeniania substancji;
  • możliwość udostępniania aktualnych danych emisyjnych do różnych programów, planów i opracowań eksperckich oraz wizualizacji ich na Dynamicznej Mapie Jakości Powietrza w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • możliwość wymiany danych z miejskimi systemami informacji przestrzennej.

Więcej informacji:

Piotr Łuczak
+48 539 906 086
luczak@atmoterm.pl