facebook pixel

Miejska Baza Emisji (MBE) to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta/gminy.

Zalety Miejskiej Bazy Emisji

  • ułatwienie w procesie zbierania i aktualizowania informacji o wszystkich rodzajach źródeł emisji oraz o wielkości emisji określonych substancji na terenie miasta/gminy;
  • metodologiczna spójność z kategoryzowaniem źródeł emisji w Unii Europejskiej (katalog SNAP);
  • wsparcie w podjęciu odpowiednich, ekonomiczne dobrych, decyzji w sprawie zarządzania jakością powietrza;
  • możliwość udostępniania aktualnych danych emisyjnych do modelowania rozprzestrzeniania substancji;
  • możliwość udostępniania aktualnych danych emisyjnych do różnych programów, planów i opracowań eksperckich oraz wizualizacji ich na Dynamicznej Mapie Jakości Powietrza w systemach GIS i SIP;
  • możliwość wymiany danych z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej.

Więcej informacji:

Piotr Łuczak
+48 77 441 24 59
luczak@atmoterm.pl