facebook piksel profilu firmy atmoterm

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku (UCziP) na terenie gminy z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO), przy użyciu kompleksowego oprogramowania.

Zalety usługi Oceń Regulamin UCziP

  • dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz Krajowego planu gospodarki odpadami i aktualnego WPGO;
  • identyfikacja i wskazanie działań w regulaminie UCziP, które mogą spowodować ewentualne konsekwencje finansowe wynikające z dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej lub wynikające z systemu kar wymierzanych przez instytucje kontrolujące;
  • oszczędność czasu wynikająca z automatyzacji analizy oraz porównania dotychczasowych i nowych zapisów ustaw oraz aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  • lista spostrzeżeń, wnioski oraz rekomendacje dalszego postępowania, wynikające z przeprowadzonej analizy regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • komfort podczas przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i uniknięcie kar finansowych.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl