facebook piksel profilu firmy atmoterm

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku (UCziP) na terenie gminy z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO), przy użyciu kompleksowego narzędzia.

Zalety usługi Oceń Regulamin UCziP

  • dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 i aktualnego WPGO;
  • identyfikacja i wskazanie działań, które mogą spowodować ewentualne konsekwencje finansowe wynikające z dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej lub wynikające z systemu kar wymierzanych przez instytucje kontrolujące;
  • oszczędność czasu wynikająca z automatyzacji analizy i porównania dotychczasowych oraz nowych zapisów ustaw i aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
  • lista spostrzeżeń, wnioski oraz rekomendacje dalszego postępowania wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • komfort podczas przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i uniknięcie kar finansowych.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl