facebook pixel

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO2. Przeznaczony jest dla gmin, które mają plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Zalety Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  • monitorowanie, raportowanie, ocena osiągniętych efektów i realizacji zaplanowanych zadań w PGN;
  • informacje przydatne do aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • szybki dostęp do danych dotyczących zużycia energii finalnej, wyliczanie efektu energetycznego oraz sporządzenia raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
  • obliczanie emisji CO2, efektu ekologicznego dla sektorów planu gospodarki niskoemisyjnej;
  • kontrola wprowadzonych danych oraz możliwość ich edycji w indywidualnie przydzielonym zakresie, definiowanie nowych zadań;
  • praca na wielu stanowiskach równocześnie;
  • raportowanie przy wykorzystaniu systemu GIS, możliwość współpracy z miejskimi systemami informacji przestrzennej.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl