facebook piksel profilu firmy atmoterm

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji dwutlenku węgla. Przeznaczony jest dla gmin, które mają plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Zalety Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  • monitorowanie, raportowanie, ocena osiągniętych efektów i realizacji zaplanowanych zadań w PGN;
  • informacje przydatne do aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • szybki dostęp do danych dotyczących zużycia energii finalnej, wyliczanie efektu energetycznego oraz sporządzenia raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
  • obliczanie emisji dwutlenku węgla, efektu ekologicznego dla sektorów planu gospodarki niskoemisyjnej;
  • kontrola wprowadzonych danych oraz możliwość ich edycji w indywidualnie przydzielonym zakresie, definiowanie nowych zadań;
  • praca na wielu stanowiskach równocześnie;
  • raportowanie przy wykorzystaniu systemu GIS, możliwość współpracy z miejskimi systemami informacji przestrzennej.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl