facebook piksel profilu firmy atmoterm

Opiniowanie i Konsultacje Społeczne to aplikacja służąca do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami oraz wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych i projektów dokumentów, a także do komunikacji z zainteresowanymi podmiotami. Aplikacja Opiniowanie i Konsultacje Społeczne przeznaczona jest dla organów administracji podczas przeprowadzania konsultacji społecznych, opiniowania i procesu realizacji umowy z wykonawcą sporządzającym projekt dokumentu.

Zalety aplikacji Opiniowanie i Konsultacje Społeczne

  • sprawne zbieranie i gromadzenie spostrzeżeń do projektowanego dokumentu;
  • sprawne przeprowadzenie i monitorowanie przebiegu konsultacji społecznych oraz opiniowania;
  • szybki dostęp do złożonych uwag i wniosków oraz ich szczegółowe raportowanie;
  • sprawny przepływ informacji oraz sugestii do projektowanego dokumentu między organem administracyjnym a innymi podmiotami;
  • weryfikacja poprawności oraz kompletności wprowadzanych poprawek do opracowywanych dokumentów;
  • wygenerowanie pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku;
  • wygenerowanie zarządzenia prezydenta, burmistrza i wójta, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • oszczędność czasu wynikającą z elektronicznego zbierania opinii oraz uwag w ramach procesu tworzenia dokumentu;
  • porządek w dokumentach – uwagach i opiniach, zgromadzonych w jednej aplikacji, wraz z możliwością ich łatwej archiwizacji;
  • możliwość monitorowania sprawnego i rzetelnego opracowania dokumentu przez wykonawcę.

 

Opiniowanie i Konsultacje Społeczne w formie e-usługi można również zamówić na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl