facebook piksel profilu firmy atmoterm

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami oraz wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych i projektów dokumentów oraz do komunikacji z zainteresowanymi podmiotami. Aplikacja OpiKon przeznaczona jest dla organów administracji podczas przeprowadzania konsultacji społecznych i opiniowania oraz procesu realizacji umowy z wykonawcą sporządzającym projekt dokumentu.

Zalety OpiKon

  • sprawne zbieranie i gromadzenie spostrzeżeń do projektowanego dokumentu;
  • sprawne przeprowadzenie i monitorowanie przebiegu konsultacji społecznych i opiniowania;
  • szybki dostęp do złożonych uwag i wniosków oraz ich szczegółowe raportowanie;
  • sprawny przepływ informacji i sugestii do projektowanego dokumentu między organem administracyjnym a innymi podmiotami;
  • weryfikacja poprawności i kompletności wprowadzanych poprawek do opracowywanych dokumentów;
  • wygenerowanie pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku;
  • wygenerowanie zarządzenia prezydenta, burmistrza i wójta wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • oszczędność czasu wynikającą z elektronicznego zbierania opinii i uwag w ramach procesu tworzenia dokumentu;
  • porządek w dokumentach – uwagach i opiniach zgromadzonych w jednym systemie wraz z możliwością ich łatwej archiwizacji;
  • możliwość monitorowania sprawnego i rzetelnego opracowania dokumentu przez wykonawcę.

 

OpiKon w formie e-usługi można również zamówić na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Rafał Idziak
+48 696 740 862
idziak@atmoterm.pl