facebook piksel profilu firmy atmoterm

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej to usługa polegająca na przeprowadzeniu dokładnej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię oraz wskazaniu działań redukujących koszty.

Na poziom finalnego kosztu energii elektrycznej wpływają różne czynniki, a na wiele z nich bezpośredni wpływ ma odbiorca energii, zatem to on (w tym wypadku jednostki gminne) swoimi działaniami lub ich brakiem kształtuje ostateczny koszt jednostkowy energii. Analiza optymalizacji kosztów energii elektrycznej może w dużym stopniu przyczynić się do ograniczenia ponoszonych kosztów przez gminy.

Cel optymalizacji kosztów energii elektrycznej

Głównym celem optymalizacji kosztów energii elektrycznej jest redukcja wydatków zużywanej przez wszystkie jednostki gminne energii. Praktyka pokazuje, że możliwe jest zmniejszenie całkowitych opłat za energię elektryczną nawet do kilkunastu procent. W wyniku analizy optymalizacji kosztów energii elektrycznej, w pierwszej kolejności rekomendowane są działania, które nie wymagają poniesienia nakładów inwestycyjnych, obciążających budżet gminy. Dopełnieniem usługi może być wskazanie innych, w tym inwestycyjnych, rozwiązań minimalizujących koszty energii elektrycznej, z przedstawieniem analizy ich opłacalności.

Zalety wykonania optymalizacji kosztów energii dla gmin przez Atmoterm

  • analiza obecnego zużycia energii elektrycznej oraz kosztów jej dystrybucji i zakupu;
  • dokładna analiza wszystkich punktów poboru energii elektrycznej pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazanie działań optymalizujących;
  • dopasowanie parametrów dystrybucji energii elektrycznej do obecnej charakterystyki poboru energii;
  • prognoza oszczędności kosztów energii elektrycznej w ujęciu rocznym;
  • raport przedstawiający wyniki przeprowadzonych analiz;
  • wsparcie w procesie zmian parametrów dystrybucyjnych oraz wskazanie możliwych do zgłoszenia reklamacji w zakresie rozliczenia energii elektrycznej do operatora systemu dystrybucyjnego.

Dane potrzebne do wykonania optymalizacji kosztów energii elektrycznej

W celu kompleksowego przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów energii elektrycznej niezbędna jest ścisła współpraca z gminą. Staramy się jednak w całym procesie optymalizacji kosztów energii elektrycznej ograniczyć w jak największym stopniu zaangażowanie przedstawicieli jednostek gminnych do niezbędnego minimum, aby nie zaburzało to ich funkcjonowania.

Gminne dane potrzebne do przeprowadzenia analizy optymalizacji kosztów energii elektrycznej:

  • dane dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, przekazane w formie uzupełnionej ankiety czy pozyskane w trakcie wywiadu (godziny funkcjonowania obiektów, procesy i urządzenia zużywające energię, istniejące systemy monitorowania, widoczne miejsca strat energii, prognozowane na kolejny rok zużycie energii itp.);
  • umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej;
  • faktury za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej z okresu 12 miesięcy przed realizacją usługi (w tym zakresie proponujemy utworzenie przez nas konta dla gminy w systemie eBOK dystrybutora energii).

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną.

 

Więcej informacji:

Agnieszka Ościk
+48 692 381 273
oscik@atmoterm.pl