facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu planu działań krótkoterminowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

Zalety wykonania planu działań krótkoterminowych przez Atmoterm

  • lista zadań, dzięki którym w krótkim czasie można wpłynąć na redukcję stężeń w terenie (efekt po kilku godzinach) określonych substancji w powietrzu, dla których zostało stwierdzone przekroczenie poziomu alarmowego lub poziomu informowania społeczeństwa;
  • lista kanałów przepływu informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie jakością powietrza;
  • analiza kosztów i odpowiedzialności za zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl