Plan działań krótkoterminowych (PDK) to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji PDK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierająca m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

Korzyści dla klienta:

  • lista zadań, dzięki którym w krótkim czasie można wpłynąć na redukcję stężeń w terenie (efekt po kilku godzinach) określonych substancji w powietrzu, dla których zostało stwierdzone przekroczenie poziomu alarmowego lub przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa;
  • lista kanałów przepływu informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie jakością powietrza;
  • analiza kosztów oraz odpowiedzialności za zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig
+48 728 854 796
wahlig@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl