facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji plan działań krótkoterminowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

Zalety wykonania planu działań krótkoterminowych przez Atmoterm

  • lista zadań, dzięki którym w krótkim czasie można wpłynąć na redukcję stężeń w terenie (efekt po kilku godzinach) określonych substancji w powietrzu, dla których zostało stwierdzone przekroczenie poziomu alarmowego lub przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa;
  • lista kanałów przepływu informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie jakością powietrza;
  • analiza kosztów oraz odpowiedzialności za zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig
+48 728 854 796
wahlig@atmoterm.pl