Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) – usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście/gminie.

Korzyści dla klienta:

  • analiza dotychczasowych działań miasta/gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji i ich ocena w kontekście zapisów Programu Ochrony Powietrza (POP);
  • uszczegółowione zadania przypisane w ramach obowiązujących POP, będących aktem prawa miejscowego;
  • porównanie kosztów nakładów finansowych do osiągniętego efektu ekologicznego oraz wybór wariantu optymalnego;
  • dokumentacja do wdrożenia i realizacji działań w na rzecz poprawy jakości powietrza;
  • gotowe lub projektowane rozwiązania w zakresie systemu zachęt finansowych do wymiany źródeł ogrzewania;
  • gotowe lub projektowane narzędzia systemu organizacji i sprawozdawczości zmian systemów grzewczych;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i w Miejskim Systemie Informacji Publicznej;
  • realizacja obowiązkowego PONE w takich miastach lub gminach, w których zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu.

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig
+48 728 854 796
wahlig@atmoterm.pl

Barbara Markiel
+48 600 456 164
markiel@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl