facebook piksel profilu firmy atmoterm

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście czy gminie.

Zalety wykonania programu ograniczenia niskiej emisji przez Atmoterm

  • analiza dotychczasowych działań miasta czy gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji i ich ocena w kontekście zapisów programu ochrony powietrza;
  • uszczegółowione zadania przypisane w ramach obowiązujących programów ochrony powietrza, będących aktem prawa miejscowego;
  • porównanie kosztów nakładów finansowych do osiągniętego efektu ekologicznego oraz wybór wariantu optymalnego;
  • dokumentacja do wdrożenia i realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
  • gotowe lub projektowane rozwiązania w zakresie systemu zachęt finansowych do wymiany źródeł ogrzewania;
  • gotowe lub projektowane narzędzia systemu organizacji i sprawozdawczości zmian systemów grzewczych;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i w Miejskim Systemie Informacji Publicznej;
  • realizacja obowiązkowego PONE w takich miastach lub gminach, w których zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu.

 

Przeczytaj także: Ograniczanie niskiej emisji – skąd wziąć na to środki?

 

Więcej informacji:

Marta Borgul
+48 606 845 262
borgul@atmoterm.pl

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl