facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu programu ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

Zalety wykonania programu ochrony środowiska przez Atmoterm

  • opracowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi;
  • spójność planowanych działań z zakresu ochrony środowiska w różnych dokumentach;
  • forma dokumentu sprawiająca, że program ochrony środowiska ma cechy praktycznego, a także “zarządczego” dokumentu, z którego łatwo i szybko można pozyskać informacje, m.in. odnośnie niezbędnych działań w poszczególnych obszarach interwencji oraz o ich źródłach finansowania;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji zawartych w programie ochrony środowiska w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
  • wsparcie w całym procesie uzgodnień i uchwalania programu ochrony środowiska.

 

Zobacz również:

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl