Program Ochrony Środowiska to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

Korzyści dla klienta:

  • zgodność dokumentu strategicznego z obowiązującymi wytycznymi;
  • spójność planowanych działań z zakresu ochrony środowiska w różnych dokumentach;
  • forma dokumentu sprawiająca, że dokument ma cechy praktycznego i „zarządczego” dokumentu, z którego łatwo i szybko można pozyskać informacje, m. in. odnośnie niezbędnych działań w poszczególnych obszarach interwencji, a także o ich źródłach finansowania;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i w SIP;
  • wsparcie w całym procesie uzgodnień i uchwalania dokumentu.

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl