facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu program ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

Zalety wykonania programu ochrony środowiska przez Atmoterm

  • zgodność programu ochrony środowiska z obowiązującymi wytycznymi;
  • spójność planowanych działań z zakresu ochrony środowiska w różnych dokumentach;
  • forma dokumentu sprawiająca, że program ochrony środowiska ma cechy praktycznego i “zarządczego” dokumentu, z którego łatwo i szybko można pozyskać informacje, m.in. odnośnie niezbędnych działań w poszczególnych obszarach interwencji, a także o ich źródłach finansowania;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • wsparcie w całym procesie uzgodnień i uchwalania programu ochrony środowiska.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl

Karolina Surmiak
+48 532 456 927
surmiak@atmoterm.pl