facebook pixel

Prognoza GO to system wspomagający proces prognozowania masy odpadów do objęcia systemem gospodarki odpadami. Usługa adresowana jest do gmin i związków międzygminnych oraz podmiotów realizujących zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Zalety Prognozy GO

  • ułatwienie określenia prognozowanej masy odpadów na dany okres, która powinna być objęta systemem gospodarki odpadami;
  • wykorzystanie prognozy do sporządzenia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami;
  • oszczędność czasu w otrzymaniu prognozy ilościowej według wariantów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), brak potrzeby analizy sposobów i metodyk prognozowania wg WPGO;
  • symulowanie efektów planowanych zmian organizacyjnych i kosztu, możliwość reakcji przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian w organizacji systemu GO (np. włączenie/wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych);
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP;
  • ograniczenie skali zapytań do SIWZ na odbieranie i zagospodarowanie odpadów poprzez możliwość przyjęcia realnych wartości.

Więcej informacji:

Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl