facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza.

Zalety określenia warunków przewietrzania w miastach przez Atmoterm

  • mapy warunków komfortu aerosanitarnego w mieście z określeniem “obszarów przewietrzania”, gdzie zachodzi skuteczne przewietrzanie, a także “obszarów wymiany i regeneracji powietrza”, gdzie poza skutecznym przewietrzaniem zachodzi jednocześnie regeneracja powietrza;
  • wynikowa mapa określająca warunki komfortu aerosanitarnego w mieście, pozwalająca na przestrzenne pokazanie zależności pomiędzy przewietrzaniem a stanem jakości powietrza;
  • oprogramowanie do zarządzania jakością powietrza w mieście, szczególnie przydatne, gdy wyczerpuje się potencjał redukcji emisji zanieczyszczeń;
  • rekomendacje dla regulacji planistycznych do ustaleń zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • baza informacyjna do tworzenia odpowiednich wskaźników i zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w systemie GIS oraz miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Planowanie przestrzenne narzędziem do poprawy stanu jakości powietrza.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl