facebook pixel

Roczna ocena jakości powietrza w Polsce to usługa konsultingowa przygotowania krajowego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

Zalety wykonania oceny jakości powietrza w Polsce przez Atmoterm

  • informacja na temat jakości powietrza w Polsce w uznanej metodyce, wykorzystywana przez instytucje międzynarodowe;
  • opracowana szczegółowa baza emisji substancji do powietrza, podzielona na kategorie w europejskiej metodyce SNAP;
  • wielostopniowe modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń;
  • raport w formie dokumentacji;
  • prezentacja jakości powietrza na mapach GIS i w SIP.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Aneta Lochno
+48 661 426 672
lochno@atmoterm.pl