facebook piksel profilu firmy atmoterm

Roczna ocena jakości powietrza w województwie to usługa konsultingowa przygotowania raportu diagnozującego jakość powietrza w województwie.

Zalety wykonania oceny jakości powietrza w województwie przez Atmoterm

  • informacja dotycząca jakości powietrza w województwie, w uznanej metodyce, będąca podstawą merytoryczną do publikacji rocznej oceny jakości powietrza przygotowywanej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;
  • opracowana szczegółowa baza emisji substancji do powietrza w województwie, podzielona na kategorie w europejskiej metodyce SNAP;
  • modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w województwie;
  • prezentacja jakości powietrza w województwie na mapach w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Zobacz również:

 

Więcej informacji:

Aneta Lochno
+48 661 426 672
lochno@atmoterm.pl