Roczna ocena jakości powietrza w województwie to usługa konsultingowa przygotowania wojewódzkiego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

Korzyści dla klienta:

  • raport na temat jakości powietrza w województwie w uznanej metodyce będący podstawą merytoryczną do publikacji Rocznej oceny jakości powietrza przygotowywanej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;
  • opracowana szczegółowa baza emisji substancji do powietrza, podzielona na kategorie w europejskiej metodyce SNAP;
  • modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń;
  • raport w formie dokumentacji;
  • prezentacja jakości powietrza na mapach GIS i SIP.

Więcej informacji:

Aneta Lochno
+48 661 426 672
lochno@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl