facebook pixel

Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz jego ewaluację.

Zalety wykonania przez Atmoterm raportu z realizacji PGN

 • pomoc w monitorowaniu postępów realizacji celów i działań;
 • podstawa dla ewentualnych działań korygujących;
 • całościowa ocena PGN z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów, obejmująca:
  • stopień realizacji przedsięwzięć i działań,
  • poziom wykonania przyjętych celów,
  • rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami czy działaniami a ich realizacją,
  • przyczyny ww. rozbieżności;
 • wspomaganie ogłoszenia wyników raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w internecie;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl