• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

RPGN (pełna nazwa: Raport Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu Raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację.

Korzyści dla klienta:

  • pomoc w monitorowaniu postępów realizacji celów i działań;
  • podstawa dla ewentualnych działań korygujących;
  • całościowa ocena PGN z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów; analiza obejmuje:
  • stopień realizacji przedsięwzięć i działań;
  • poziom wykonania przyjętych celów;
  • rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami/działaniami a ich realizacją;
  • przyczyny ww. rozbieżności;
  • wspomaganie ogłoszenia wyników Raportu w Internecie;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i MSIP.

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl