facebook piksel profilu firmy atmoterm

Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz jego ewaluację.

Zalety wykonania przez Atmoterm raportu z realizacji PGN

 • pomoc w monitorowaniu postępów realizacji celów i działań zawartych w PGN;
 • podstawa dla ewentualnych działań korygujących dotyczących planu gospodarki niskoemisyjnej;
 • całościowa ocena PGN z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów, obejmująca:
  • stopień realizacji przedsięwzięć i działań,
  • poziom wykonania przyjętych celów,
  • rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami lub działaniami a ich realizacją,
  • przyczyny ww. rozbieżności;
 • wspomaganie ogłoszenia wyników raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w internecie;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji zawartych w raporcie z realizacji PGN w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl