facebook pixel

Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz jego ewaluację.

Zalety wykonania przez Atmoterm raportu z realizacji PGN

 • pomoc w monitorowaniu postępów realizacji celów i działań;
 • podstawa dla ewentualnych działań korygujących;
 • całościowa ocena PGN z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów, obejmująca:
  • stopień realizacji przedsięwzięć i działań,
  • poziom wykonania przyjętych celów,
  • rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami/działaniami a ich realizacją,
  • przyczyny ww. rozbieżności;
 • wspomaganie ogłoszenia wyników Raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Internecie;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i MSIP.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Grzegorz Markowski
+48 606 845 265
markowski@atmoterm.pl