Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (RPGN) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz jego ewaluację.

Korzyści dla klienta:

 • pomoc w monitorowaniu postępów realizacji celów i działań;
 • podstawa dla ewentualnych działań korygujących;
 • całościowa ocena PGN z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów; analiza obejmuje:
  • stopień realizacji przedsięwzięć i działań,
  • poziom wykonania przyjętych celów,
  • rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami/działaniami a ich realizacją,
  • przyczyny ww. rozbieżności;
 • wspomaganie ogłoszenia wyników RPGN w Internecie;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i MSIP.

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl