facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji raport z realizacji programu ochrony środowiska (raport z realizacji POŚ), do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Zalety wykonania przez Atmoterm raportu z realizacji POŚ

  • doświadczenie w opracowywaniu programu ochrony środowiska;
  • zgodność raportu z realizacji programu ochrony środowiska z obowiązującymi wytycznymi;
  • forma dokumentu sprawiająca, że raport z realizacji programu ochrony środowiska ma cechy praktycznego i “zarządczego” dokumentu, z którego łatwo i szybko można pozyskać informacje, m.in. odnośnie niezbędnych działań w poszczególnych obszarach interwencji;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • wsparcie w całym procesie.

 

Zobacz również:

 

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl

Karolina Surmiak
+48 532 456 927
surmiak@atmoterm.pl