facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Zalety wykonania przez Atmoterm raportu z realizacji POŚ

  • doświadczenie w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska;
  • zgodność dokumentu strategicznego z obowiązującymi wytycznymi;
  • forma dokumentu sprawiająca, że dokument ma cechy praktycznego i „zarządczego” dokumentu, z którego łatwo i szybko można pozyskać informacje, m. in. odnośnie niezbędnych działań w poszczególnych obszarach interwencji;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i w SIP;
  • wsparcie w całym procesie.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl