Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska (RPOŚ) to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu RPOŚ, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Korzyści dla klienta:

  • doświadczenie w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska;
  • zgodność dokumentu strategicznego z obowiązującymi wytycznymi;
  • forma dokumentu sprawiająca, że dokument ma cechy praktycznego i „zarządczego” dokumentu, z którego łatwo i szybko można pozyskać informacje, m. in. odnośnie niezbędnych działań w poszczególnych obszarach interwencji;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i w SIP;
  • wsparcie w całym procesie.

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl